Snart startar Holma folkhögskola

Äntligen ser det ut som att drömmen kan bli verklighet. Folkbildningsrådet har sagt JA till Föreningen Holma folkhögskolas ansökan om att få starta en folkhögskola i Lund/Höör. Vi väntar nu på ett definitivt besked om att pengar verkligen finns till vår nya skola-i praktiken innebär det att vi väntar på att regeringens budget ska antas av riksdagen. De ekonomiska ramarna är redan spikade. I december beslutar riksdagen om fördelning av utgifter inom varje utgiftsområde. Det är först då vi är helt säkra.

Om allt går som vi hoppas kommer Holma folkhögskola börja driva kurser 2016. Redan nu går det att söka våra två första kurser som börjar i februari. 

Det är en kurs på halvtid i stadsodling i Lund och en kurs på halvtid i skogsträdgårdsodling i Holma skogsträdgård. Kurserna börjar den 29 februari. De kan kombineras till en heltidsutbildning och de berättigar till CSN. Sprid gärna ordet om den nya folkhögskolan!

Skogsträdgårdsodling 1-årig halvtidskurs

Skogsträdgårdar kan anläggas för många olika syften, t ex för matproduktion i hemträdgården, som mötesplats i staden och en pedagogisk skolmiljö. I kursen följer du skogsträdgården under en säsong och får praktiska och teoretiska kunskaper. Vi diskuterar hur skogsträdgården kan användas i olika sammanhang. Vi går igenom design, anläggning, skörd, skötsel och gör studiebesök till olika skogsträdgårdar. Möjlighet ges att fördjupa sig inom olika områden eller projekt.

Kursen innehåller bl. a ekologi, permakulturprinciper, design, växtkunskap, förökning, beskärning, matlagning med perenna grönsaker, jordobservationer, nyttodjur, människan och skogsträdgården.

Stadsodling 1-årig halvtidskurs

Kursen riktar sig till dig som vill odla i stadsmiljö för husbehov eller för småskalig försäljning. Den förbereder också för att kunna arbeta med olika sociala odlingsprojekt, t ex skolträdgårdar, odling i rehabiliteringssyfte och visningsträdgårdar.

Kursen ger grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i odling av grönsaker, frukter och bär. De hantverksmässiga kunskaperna förenas med ett ekologiskt och socialt helhetsperspektiv. De olika odlingssätten sätts in i ett större sammanhang, med diskussioner kring uthållig livsmedelsproduktion, global och lokal försörjning. Resurshushållning, t.ex. användande av förnyelsebar energi, lokala resurser och kretslopp är aspekter som genomsyrar alla delar av kursen. I detta sammanhang används permakultur som ett planeringsredskap.

Ansök till vårens kurser på Holma folkhögskola

Holma folkhögskola får definitivt besked i slutet av december 2015 om kurserna får statligt stöd. Det går bra att göra en preliminär ansökan redan nu. Mer information om kurserna finns på Holma folkhögskola. Har du frågor går det bra att maila karin.jansson@kagus.nu

Holma skogsträdgård

info@skogstradgardensvanner.se

skogstradgardensvanner.se

LIKE FORWARD