Happy Azarghan آذرگان شادباد

جشن آذرگان به شما شادباد ... فرخنده باد ... ایدون باد

بهمن چهل امیرانی

این نامه را پسندیدید؟

اگر آن را پسندیدید و دوست دارید برای آینده جامعه خود گامی کوچک، بدونِ هزینه و سازنده بردارید این نامه را برای دوستان و آشنایانِ خود بفرستید. این کار ساده است و تنها چند ثانیه زمان می برد. برای این کار به پایین همین برگ رفته و روی "فوروارد ایمیل" را فشار دهید. با فشار دادن چند دکمه کار به پایان می رسد

با سپاس

Bahman Chehel Amirani

Cultural Anthropologist

bahman@chehelamirani.com

www.chehelamirani.com

LIKE TWEET FORWARD
MailerLite