Dwang.eu Nieuwsbrief

26 september 2016

In deze nieuwsbrief:

  • Ontmoetingsdag
  • Wie is wie pagina voor researchers
  • Nascholing Psychodermatologie
  • Pedoseksuele OCD
  • Oproepen

ONTMOETINGSDAG

Voor de organisatie van de eerste Vlaams-Nederlandse dag van de dwangstoornis is het erg belangrijk dat we een idee hebben van het aantal deelnemers. De dag is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dwang dus patiënten, partners, familie, professionals, wetenschappers en anderen.

De dag zal in het midden van het land plaatsvinden op vrijdag 12 mei 2017. Het programma zal enerzijds informatief zijn en anderzijds gericht op ontmoeting.

Het is mogelijk deze dag gratis te bezoeken. Wel vragen we deelnemers om zich in te schrijven door tenminste 15 euro over te maken. Dit geeft ons een goed beeld van het aantal geïnteresseerden, wat belangrijk is voor de organisatie van de catering en de locatie. Deze 15 euro kun je terugkrijgen op de dag zelf. Geef dan even aan bij de overschrijving: Graag retour. Dan zit er een envelop met 15 euro bij het informatiemateriaal die je bij binnenkomst ontvangt.

Als je van plan bent te komen, stuur dan een mail naar aanmelden@dwang.eu. Je inschrijving wordt definitief door het overmaken van tenminste 15 euro op NL 72 TRIO 0391 0333 87 t.n.v. Stichting Dwangstoornis o.v.v. inschrijving de dag.
Als je al minimaal 15 euro hebt overgemaakt, vermeld dat er dan even bij.

SPONSOREN ONTMOETINGSDAG

Voor de organisatie van de ontmoetingsdag hebben we inmiddels ruim € 5200 aan donaties ontvangen. Ook hebben we materiële steun ontvangen in de vorm van communicatie-ondersteuning en een OCD app. Wie de sponsporen zijn, kun je zien op de pagina Mede mogelijk gemaakt.

We hebben nog veel financiële steun nodig om de dag te kunnen realiseren. Stuur deze brief door naar instellingen of individuen die ons misschien willen helpen. Hartelijk dank!

WIE IS WIE PAGINA VOOR RESEARCHERS

Graag willen we de mensen achter het wetenschappelijke onderzoek vermelden en we hebben daarmee een start gemaakt op de pagina Wie is wie. Ook promovendi kunnen vermeld worden, het is juist de bedoeling dat zij van elkaar en elkaars onderwerp weten.

Sta je nog niet (of verkeerd) vermeld op de pagina, mail je gegevens naar info@dwang.eu.

NASCHOLING PSYCHODERMATOLOGIE

Op dinsdag 1 en 8 november 2016 organiseert RINO een nascholing Psychodermatologie door de docenten Nienke Vulink (psychiater) en Patrick Kemperman (dermatoloog). De nascholing vindt plaats in Amsterdam en o.a. Skin-Picking en Body Dysmorphic Disorder (BDD) komen aan bod.

Lees verder voor meer informatie.

PEDOSEKSUELE OCD

Ik ben benaderd door iemand die erg lijdt onder indringende voorstellingen over pedoseksualiteit. De ellende van dit soort dwang is dat mensen twijfelen aan zichzelf waardoor ze er niet over praten. Ik ben ervan overtuigd dat mensen met deze vorm van OCD  geen echte pedoseksuele verlangens hebben.
Het is een uiterst kwellende vorm van OCD. Steun onderling kan misschien helpen. Ik kan je in contact brengen met iemand die graag hierover praat met anderen. Mail naar m.oosterhoff@lentis.nl.

Menno Oosterhoff

OPROEPEN

  • Filmmaker Nina de Vroome zoekt iemand met verzameldwang, die haar deze complexe problematiek vanuit eigen ervaring kan uitleggen. Lees meer op de pagina Oproepen.
  • Het AMC zoekt deelnemers voor een onderzoek naar het ontstaan en aanhouden van dwangklachten d.m.v. het in kaart brengen van hersenfuncties met een hersenscan (fMRI).
  • Op de pagina Oproepen staan verschillende onderzoeken, gespreksgroepen en media die naar deelnemers zoeken. Deelname is erg belangrijk voor meer herkenning van en bekendheid over OCD. Bekijk de andere oproepen op deze pagina.

Je kunt deze mail doorsturen naar andere belangstellenden. Als je deze mail via een ander krijgt en zelf wilt ontvangen, meld je dan aan op deze pagina voor onze nieuwsbrieven.