Deras upprättelse blir liv från de döda
Linda Berglings Internationella helandetjänst

Deras upprättelse blir som en uppståndelse från de döda.

Guds röst var så tydlig, hans kallelse så innerlig. Jag sade JA med allt inom mig. Det var som om en våg av kärlek till det judiska folket sköljde igenom mig. Deras förnekelse av Jesus ledde till vår frälsning. Vad skall då inte deras upprättelse betyda för alla folk på jorden? Bibeln beskriver det som om det skulle liknas vid en uppståndelse från de döda. Det kommer att synas. Man kommer att tala om det i hela världen.

Linda delar visionen om helandearbetet i Israel

Vi behöver dina förböner och ekonomiskt stöd!

Få en gåva när du ger till arbetet i Israel

När du ger till helandetjänsten i Israel kan du få en gåva skickad till dig.
Klicka på bilden ovan för att ge och få din gåva.

Tillsammans kan vi föra Jesu helandetjänst till Israel

Vi kan läsa alla underbara löften om helande och upprättelse i bland annat  Jesaja 30:26, Sakarja 12:10, Jeremia 30:17 och Psaltaren 147:3. Dessa har blivit så levande för oss under åren. Utifrån Guds ledning, vill vi nu ta Jesu helandetjänst till Israel på nytt. Till en början anordnar vi två resor med målet att etablera den bibliska helandetjänsten i landet Israel. Sedan kommer vi att sända ut lärare och undervisningsteam till Israel.

Vi behöver ditt stöd för att göra detta!

Inspiration till biblisk helandetjänst

Den 26 november - 3 december kommer jag att resa till Israel för att inspirera pastorer och ledare till biblisk helandetjänst.

Helandekonferens för alla folk

I maj 2016 kommer vi hålla en helandekonferens för "alla Israels folk." Uppdraget och visionen vi fått från Gud är att betjäna den enskilda individen med Guds läkedom likväl som hela nationen.

Bibelkurser och träning i förbönstjänst

Vi kommer att sända ut undervisningsteam till församlingar i Israel, anordna kortare bibelkurser och träna deras medlemmar i förbönstjänst.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tack för ditt stöd!

Med din gåva bidrar du till att många berörs av Jesu helandetjänst.

Klicka här för att ge via vår hemsida.

Församlingen Arken

Box 134, 196 23 Kungsängen
E-post: pastorlinda@arken.org