Use this area to offer a short preview of your email's content.

Trūksta laiko skaityti naujienas galinčias įtakoti Jūsų verslo finansus? 

TRUMPAI, GLAUSTAI IR AIŠKIAI

susipažinkite su pagrindinėmis naujienomis 

2015 III ketvirtis | Leinonen Lietuva

Mielas skaitytojau,

Leinonen Lietuva reguliariai informuoja apie svarbius praktinius aspektus apskaitos, mokesčių bei teisės srityse ir padeda sekti pagrindines naujienas šiose srityse. Jei Jums reikia detalesnių paaiškinimų, kaip šie pokyčiai ar kiti mokestiniai įstatymai daro įtaką Jūsų verslui, mums būtų malonu su Jumis susipažinti ir aptarti Jūsų verslo finansinius aspektus.

Mes esame pasirengę dalintis savo žiniomis ir patirtimi su verslininkais, finansų specialistais ir kitais asmenimis, kuriuos tai galėtų dominti.

Planuojama mažinti administracinę naštą verslui

Vyriausybė pritarė Finansų ministerijos parengtiems teisės aktų pakeitimams, kuriais verslui mažinama administracinė našta. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Išlaidų pripažinimas pagal kasos aparatų kvitus

VMI prie FM patikslino komentarą dėl sąnaudų pripažinimo pagal kasos aparatų kvitus ir patvirtino, kad 2015 m. birželio 1 d. įsigalioję reikalavimai taikomi tik kasos aparatų kvitams išduodamiems Lietuvoje. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Atvirkštinis statybų PVM taikomas ir prekėms instaliuojamoms statinyje

2015 m. rugpjūčio 25 d., įsigaliojęs LR finansų ministro įsakymas dėl PVM įstatymo 96 str. taikymo numato, jog „atvirkštinis“ PVM gali būti taikomas ne tik statybos darbams, bet ir tiekiamoms prekėms (kilnojamųjų pagal prigimtį daiktų), tuo atveju, jei jos yra instaliuojamos ar montuojamos statinyje, kuriame atliekami statybos darbai, ir po tokio instaliavimo ar montavimo šios prekės tampa neatsiejama statinio dalimi. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Aktualu mažųjų bendrijų nariams sudarantiems civilines sutartis su mažąja bendrija

2015 m. gegužės 28 d. įsigaliojo Mažųjų Bendrijų įstatymo 7 straipsnio 4 dalis, kurioje šalia nuostatos, kad mažosios bendrijos narys negali turėti darbo santykių su mažąja bendrija, papildomai nustatyta, jog mažosios bendrijos narys taip pat negali sudaryti su ja civilinių sutarčių dėl paslaugų mažajai bendrijai teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus vadovaujantis su mažosios bendrijos vadovu sudaromą civilinę (paslaugų) sutartį. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai

Aktualu įmonėms komandiruojantiems darbuotojus, kurie neturi nuolatinės darbo vietos

ES teisingumo teismas 2015 m. rugsėjo 10 dieną priėmė reikšmingą prejudicinį sprendimą Ispanijos saugumo sistemų bendrovės Tyco byloje Nr. C-266/14, darbo laiko organizavimo klausimu, aktualiu darbuotojams, neturintiems nuolatinės ar įprastos darbo vietos.

Pagal minėtą sprendimą darbuotojų kelionės iš gyvenamosios vietos į pirmojo kliento buvimo vietą ir iš paskutiniojo kliento buvimo vietos atgal į gyvenamąją vietą laikas turėtų būti įskaičiuojamas į tų darbuotojų darbo laiką. Darbuotojai yra laikomi atliekantys savo tiesiogines darbo pareigas visą jų kelionės laiką.

Kuro pardavimas laivams

2015 m. rugsėjo 3 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje C-526/13 (Fast Bunkering Klaipėda), kurioje buvo prašoma išaiškinti, ar įmonė, teikdama kurą laivams, galėjo taikyti 0% PVM tarifą. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Abonentinė konsultavimo paslaugų sutartis - ar tai tiekimas?

2015 m. rugsėjo 3 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje C 463/14 (Asparuhovo Lake Investment Company OOD) dėl abonentinių konsultavimo paslaugų teikimo. ESTT buvo prašoma išaiškinti, ar abonentinė sutartis gali būti laikoma paslaugų teikimu. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Būsimi renginiai, kuriuose Leinonen dalinasi savo patirtimi

Seminaras Prekių tiekimai į užsienio šalis

2015 m. lapkričio 11 d. Leinonen Lietuva organizuoja praktinį seminarą prekių tiekimo į užsienio šalis klausimais Panevėžyje. Seminare bus apžvelgti tarptautinės prekybos sandorių dokumentavimo praktiniai aspektai, bus aptariamos rizikos taikant 0 proc. PVM tarifą. Leinonen Lietuva vyr. mokesčių konsultantas Algirdas Kviklys pasidalins klientų atstovavimo mokestiniuose patikrinimuose ir bendravimo su VMI specialistais patirtimi bei aptars praktines situacijas bei įvairiais schemas. Daugiau informacijos rasite čia.


Kiekvienas klientas mums yra išskirtinis ir mes stengiamės padėti kiekvienam kaip tik galime.

Turėdami beveik 20 metų patirtį Lietuvoje, mes kuriame ir padedame valdyti apskaitos ir mokesčių politikas įmonėms tik pradedančioms verslą arba turinčioms jau didelę verslo istoriją.

Nerimaujate dėl apskaitos procesų ar apmokestinimo schemos taikomos Jūsų įmonėje. Prašome kreiptis:


MAŽENA BIRBALIENĖ

Head of Advisory Unit

tel. +370 656 51728

e-mail: mazena.birbaliene@leinonen.lt

Contact Us Now

Leinonen Group is a Finnish-owned private accounting and advisory company, which was established already in 1989. Leinonen Group helps companies enter and succeed in challenging business environments by offering reliable accounting, payroll management, advisory, administration, and audit services. The deep local expertise and personal service approach, combined with wide international presence, is our strength. Our 13 offices can be found in the main cities of 11 countries – Finland, Sweden, Norway, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Bulgaria, Hungary, Russia, and Ukraine.

Read more: www.leinonen.eu

Follow Leinonen Group in Social Media

Best Regards

Leinonen Lithuania

Vilnius | Kaunas

+ 370 5237 5040

leinonen@leinonen.lt

www.leinonen.lt