Use this area to offer a short preview of your email's content.

Gegužė 2015 Naujienlaiškis | Leinonen Lithuania

Mielas skaitytojau,

Leinonen Lietuva reguliariai informuoja apie svarbius praktinius aspektus apskaitos, mokesčių bei teisės srityse ir padeda sekti pagrindines naujienas šiose srityse. Jei Jums reikia detalesnių paaiškinimų, kaip šie pokyčiai ar kiti mokestiniai, teisiniai įstatymai daro įtaką Jūsų verslui, mums būtų malonu su Jumis susipažinti ir aptarti Jūsų verslo finansinius aspektus.

Ar Jus domintų galimybės sumažinti Jūsų investicijų ir verslo planų sąnaudas? 

Paskambinkite mums ir galėsime susitikti Jums patogiu metu ir aptarti Jūsų verslo veiklą.

Ar norėtumėte sužinoti daugiau apie Jūsų veiklos sektoriaus pagrindines mokestines rizikas?

Mes mielai susitiksime su Jumis ir pristatysime pagrindines sektoriaus rizikas.

Mes esame pasirengę dalintis savo žiniomis ir patirtimi su verslininkais, finansų specialistais ir kitais asmenimis, kuriuos tai galėtų dominti.

Toliau galite rasti informaciją apie pagrindinius pasikeitimus per pastaruosius mėnesius ir lengvai pasirinkti Jūsų verslui aktualias temas:

Aktualu įmonėms norinčios priimti praktikantus: savanoriškos praktikos sutartis

Nuo 2015-01-01 įsigaliojo LR užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimai, įteisinantys savanorišką praktiką ir suteikiantys galimybę sudaryti dvišales savanoriškos praktikos sutartis tarp įmonės ir praktikanto, nedalyvaujant trečiajai šaliai (pvz.: mokymo įstaigai). Ši sutartis gali būti sudaryta su asmeniu iki 29 metų ir ne ilgesniam negu 2 mėnesių laikotarpiui.

Įmonė su tuo pačiu asmeniu gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartį tik vieną kartą ir tokių sutarčių skaičius įmonėje neturėtų viršyti 10 proc. visų darbo vietų skaičiaus. Įmonė apie sudarytą savanoriškos praktikos sutartį informuoja SODRĄ, savanorišką praktiką atliekantys asmenys yra draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų draudimu valstybės lėšomis.

Įmonėms, taikančioms specialią PVM turizmo paslaugų apmokestinimo (maržos) schemą

Iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Taikoma, kai PVM mokėtojas iš trečiųjų šalių įsigydavo turizmo paslaugas ir vėliau jas teikdavo galutiniam vartotojui.

Nuo 2015 m. sausio 1 d.

Taikoma, kai PVM mokėtojas iš trečiųjų šalių įsigyja turizmo paslaugas ir vėliau jas teikia bet kuriam klientui (t.y. ir toliau perparduodančiam asmeniui).

Įmonių, užsakančių statybos darbus, dėmesiui

Nuo 2015-07-01 paslaugų pirkėjas – PVM mokėtojas apmokestinamasis asmuo, kurio užsakymu atliekami statybos darbai ir kuriam išrašomas šių darbų atlikimą (paslaugų teikimą) įforminantis dokumentas, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM, apskaičiuotą už paslaugų teikėjo jam atliktus PVM įstatymo 7 straipsnio 4 punkte numatytus statybos darbus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje.

Jei gaminate arba importuojate supakuotus gaminius bei tuščią pakuotę

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įmonės, gaminančios ar importuojančios supakuotus gaminius bei tuščią pakuotę, privalės pildyti LR vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties deklaracijas. Visos pakuotės turi būti ženklinamos teisingai nurodant jų sudėtį ir naudojant patvirtintą ženklinimo tvarką. Rinkai galės būti tiekiamos tik tos pakuotės, kurios atitiks Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme pakuotėms nustatytus reikalavimus.

  • Jei įmonė įsiveža supakuotas prekes ir (ar) tuščias pakuotes iš Europos Sąjungos narės, atitikties dokumentą galės pateikti tiekėjas, tik būtina atitikties dokumentą išversti į lietuvių kalbą. Tokiu atveju iš šios įmonės nebus reikalaujama papildomai pildyti deklaraciją.
  • Jei įmonė įsiveža iš trečiųjų šalių, arba tiekėjas iš ES negali pateikti atitikties dokumento, tuomet reikalinga atlikti laboratorinius tyrimus ir užpildyti deklaraciją.
  • Įsigijus Lietuvoje pakavimo medžiagas, atitikties dokumentą turėtų pateikti šios pakuotės gamintojas ar įvežėjas.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nutartis aktuali įmonėms, kurios komandiruoja darbuotojus dirbti į kitas šalis

2015-02-12 ESTT byla C-396/13 (Sähköalojen ammattiliitto ry) priminė, jog Direktyvoje dėl darbuotojų komandiravimo nurodyta, kad nustatant minimalaus darbo užmokesčio normas reikia remtis priimančiosios valstybės narės teisės aktais bei nacionaline praktika ir šių normų apskaičiavimo tvarką ir kriterijus taip pat turi nustatyti priimančioji valstybė narė. Dėl šios priežasties, jeigu priimančioji valstybė yra nusistačiusi aiškias ir skaidrias taisykles, dėl darbuotojų priskyrimo atitinkamai grupei, siunčiančioji valstybė turėtų vadovautis tomis taisyklėmis skaičiuodama atitinkamos grupės darbuotojų minimalų darbo užmokestį.

Dienpinigiai bei kelionės laiko kompensacija yra mokami ne siekiant kompensuoti su komandiruote susijusias faktines išlaidas, todėl yra laikomi minimalaus darbo užmokesčio dalimi. Tačiau darbuotojų būsto išlaidų padengimas ir maisto talonų skyrimas siekiant kompensuoti su komandiruote susijusias faktines šių darbuotojų gyvenimo išlaidas, negali būti laikomi minimalaus darbo užmokesčio dalimi.

Straipsniai

Mokesčių konsultantas: tarptautinė prekyba – viena pagrindinių mokestinių rizikų

VMI dėmesiui 0 proc. PVM taikymo pagrįstumui neslūgstant, įmonės vykdančios tarptautinę prekybą turėtų skirti ypatingą dėmesį tinkamam visų sandorių dokumentavimui. Įmonės turėtų kritiškai įvertinti rizikas, kurias gali sukelti netinkamas/nepakankamas sandorių dokumentavimas. Plačiau apie tarptautinės prekybos problematiką skaitykite čia.

Būsimi renginiai, kuriuose Leinonen dalinasi savo patirtimi

Konferencija Farmacijos aktualijos: teisinės naujienos, dabartis ir perspektyvos

2015 m. gegužės 14 d. Leinonen Lietuva dalyvaus konferencijoje Farmacijos aktualijos: teisinės naujienos, dabartis ir perspektyvos. Konferencijoje bus pristatomi farmacijos teisės aktų pasikeitimai, vaistų kompensavimo sistema, vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemonių taikymo aktualijos. Leinonen Lietuva vyr. mokesčių konsultantas Algirdas Kviklys apžvelgs mokestines rizikas farmacijos sektoriuje (kiekybinių/natūrinių nuolaidų suteikimą distributoriams, prekybines akcijas, nemokamai suteikiamus produktus, turto suteikimą panaudos sutartimis, reklamos ir reprezentacijos sąvokų problematiką, medikų skatinimo programas). Kvietimą galite pažiūrėti čia.

Seminaras Tarptautinė prekyba: ką rodo įmonės dokumentai?


2015 m. gegužės 21 d. Leinonen Lietuva organizuoja praktinį seminarą tarptautinės prekybos klausimais Kaune. Seminare bus apžvelgti tarptautinės prekybos sandorių dokumentavimo praktiniai aspektai, bus aptariamos rizikos taikant 0 proc. PVM tarifą. Leinonen Lietuva vyr. mokesčių konsultantas Algirdas Kviklys pasidalins klientų atstovavimo mokestiniuose patikrinimuose ir bendravimo su VMI specialistais patirtimi bei aptars praktines situacijas bei įvairiais schemas. Kvietimą galite pažiūrėti čia.

Kiekvienas klientas mums yra išskirtinis ir mes stengiamės padėti kiekvienam kaip tik galime.

Turėdami beveik 20 metų patirtį Lietuvoje, mes kuriame ir padedame valdyti apskaitos ir mokesčių politikas įmonėms tik pradedančioms verslą arba turinčioms jau didelę verslo istoriją.

Nerimaujate dėl apskaitos procesų ar apmokestinimo schemos taikomos Jūsų įmonėje. Prašome kreiptis:


MAŽENA BIRBALIENĖ

Head of advisory unit

tel. +370 656 51728

e-mail: mazena.birbaliene@leinonen.lt

ALGIRDAS KVIKLYS

Senior Tax Advisor

tel. +370 662 94443

e-mail: algirdas.kviklys@leinonen.lt

Contact Us Now

Leinonen Group is a Finnish-owned private accounting and advisory company, which was established already in 1989. Leinonen Group helps companies enter and succeed in challenging business environments by offering reliable accounting, payroll management, advisory, administration, and audit services. The deep local expertise and personal service approach, combined with wide international presence, is our strength. Our 13 offices can be found in the main cities of 11 countries – Finland, Sweden, Norway, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Bulgaria, Hungary, Russia, and Ukraine.

Read more: www.leinonen.eu

Follow Leinonen Group in Social Media

Best Regards

Leinonen Lithuania

Vilnius | Kaunas

+ 370 5237 5040

leinonen@leinonen.lt

www.leinonen.lt