Dwang.eu Nieuwsbrief

26 juni 2016

In deze nieuwsbrief:

  • Vrijwilligers Dwang.eu
  • Ontmoetingsdag
  • Lotgenotengroepen
  • Oproepen

DANK AAN ONZE VRIJWILLIGERS

Voor en achter de schermen worden werkzaamheden gedaan door vrijwilligers die zich belangenloos inzetten voor Dwang.eu. Zonder hen zou veel van ons aanbod niet gerealiseerd kunnen worden. Denk aan: mailcontactpersonen, beheer van de social media, vertalen van artikelen, fondsenwerving, sprekers, ICT hulp, informatie en afbeeldingen zoeken etc.

Graag willen we alle vrijwilligers in het zonnetje zetten! Hartelijk dank voor jullie hulp!

ONTMOETINGSDAG

Er zijn weer ontwikkelingen in de organisatie van de ontmoetingsdag. De dag zal plaatsvinden op vrijdag 12 mei 2017 en we zijn druk bezig om een geschikte, centrale locatie te vinden.

Er is inmiddels een aanbevelingsbrief waarin diverse organisaties en personen die betrokken zijn bij dwangspectrumstoornissen, het initiatief steunen. Daarmee gaan we geld inzamelen omdat er geen financiële drempel voor bezoekers moet zijn om deze dag bij te wonen. De toegangsbijdrage is vrijwillig. Een bijeenkomst voor 350-500 mensen organiseren, kost normaliter € 30-40.000 maar wij willen proberen het veel goedkoper te doen, zie deze begroting.

Giften om deze dag mogelijk te maken zijn dus heel belangrijk. Inmiddels hebben Martin Sitalsing en Corstiaan Bruinsma (Raad van Bestuur van Lentis Groningen) € 1500 gedoneerd en Bram Bakker namens Uitgeverij Lucht € 500. Wil jij of je instelling ook een bijdrage leveren, kijk dan voor verdere gegevens op deze pagina.

LOTGENOTENGROEPEN ADF STICHTING

Lotgenotengroepen kunnen erg belangrijk zijn om herkenning en steun te vinden bij anderen met vergelijkbare problemen. Voor sommigen kan het een eerste stap naar openheid zijn.

De Angst, Dwang en Fobie stichting organiseert lotgenotengroepen door het hele land voor angststoornissen, hyperventilatie en OCD.

Informatie over de locaties vind je op deze pagina. Op het aanmeldformulier vind je meer informatie over de kosten.

OPROEPEN

Er worden nog deelnemers gezocht voor het online Engelstalige onderzoek van Sarah C. Murray en prof. dr. Steffen Moritz uit Hamburg naar de effectiviteit van myMCT (my metacognitive training).

 

Heb je zelf dwangproblematiek, ken je iemand of behandel je mensen met dwang, dan is je kennis en ervaring voor anderen misschien erg helpend. Blogs zijn daarvoor een goed middel. Als je een ervaringsverhaal of deskundigenblog voor Dwang.eu wil schrijven, mail naar info@dwang.eu.

Je kunt deze mail doorsturen naar andere belangstellenden. Als je deze mail via een ander krijgt en zelf wilt ontvangen, meld je dan aan op deze pagina voor onze nieuwsbrieven.