Nyhetsbrev från Bonitas AB

Nya uppdrag - nya medarbetare!

Vi är otroligt stolta över våra medarbetare!

Precis som hos alla andra företag som jobbar inom sjukvården är det emellanåt hög arbetsbelastning hos oss. Kundens insatser bedöms av Stockholms Stads biståndshandläggare och är beräknade till att en viss insats får ta en viss tid. Och trots att det är stressigt och emellan åt ganska tungt så lyckas ni ändå göra våra kunder nöjda och trygga i sin vardag. Vi vill lyfta fram er och tala om för er vilket fantastiskt jobb ni gör. Tack till er alla, ni är bäst!

Nya uppdrag - nya medarbetare!

Tack vare gott rykte och bra medarbetare har vi fått nya uppdrag inom hemtjänsten den senaste tiden. Vi har därför kunnat anställa några nya medarbetare som vi vill hälsa välkomna till Bonitas:

Kim Rogvall
Mona Ali
Natalie Petrova
Christina Åström

Hoppas vi får ett långt och trivsamt sammarnbete och att ni kommer trivas hos oss!

Kontroll av kvaliteten inom hemtjänst!

Enligt Dagens Arena är det nya lagförslag på gång som kommer att gynna Bonitas. Förslaget är att det ska bli hårdare kontroll på kvaliteten på företag som utför hemtjänst. Kontrollen kommer att utföras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Enligt utredaren Cristina Eriksson Stephanson kommer förslaget att verkställas redan 2016.

"– Vi tror att de flesta hemtjänstföretagen är duktiga och seriösa, men vi behöver en miniminivå för kvalitet. Det är upp till kommunerna hur de formulerar kraven i sina upphandlingar men det behövs generella krav på kompetens och ekonomisk stabilitet hos leverantörerna, säger Eriksson Stephanson.

Under utredningens gång har hon fått tydliga indikationer på att det behövs tydligare och starkare krav på landets hemtjänstleverantörer och att antalet leverantörer kan komma att bli färre.

– Det är möjligt att det blir färre utförare, men med högre kvalitet, säger Eriksson Stephanson."

För Bonitas är det här ett bra lagförslag. Vi jobbar hela tiden på att höja kvaliteten och öka tryggheten för våra kunder. När det nya lagförslaget träder i kraft kommer vi då också kunna visa detta genom ett godkännande av IVO. 

Bonitas AB

Info@bonitas.se

Lustigkullavägen 4, 117 66 Stockholm 

08-522 270 30

Copyright © Bonitas AB. All rights reserved.