September nyhetsbrev från Drömmarnas Hus

.

September 2016

Är du/ni 10-15 år och drömmer om att uppträda, men inte riktigt haft ett bra tillfälle? Då kommer chansen här, kolla hit! 

Arrangemanget genomförs i Malmö på Drömmarnas hus! 
Där bjuder vi på en mycket härlig show och underhållning inför publik, en vinnare kommer också att utses.

Det får vara max 6 personer i en grupp, det vill säga per bidrag.

Vi tror du har modet. Vi ger dig all vår kärlek och vårt stöd!

Go for it! www.drommarnashus.se/utm


TILLKOMSTEN AV UTM2016
Tre av Drömmarnas hus "teater-ungdomar" bestämde på eget initiativ, att själva arrangera en talangjakt. De sökte medel hos Kulturexpressen och fick bifall. DH ställer upp med lokaler och personal.

PUBLIKEN
Är du en vän eller anhörig till någon av de tävlande, eller är du bara lite underhållningssugen? Tveka inte! Kom!
Publiken är något vi värdesätter högt. För, vad hade arrangemanget varit utan publik? 
Artisterna vill förstås ha stöd och kärlek ifrån publiken, när de visar er vad de kan. Vem vet vad det kommer att bjudas på? Jo, det vet bara bidragen. 

Välkommen till Drömmarnas Hus lördagen den 1:a Oktober 2016.
Tid meddelas senare på DH-hemsida, Instagram och Facebook. #utm2016

 

 

OBS: Entré blir gratis, men vi kommer sannolikt att ha ett biljettsystem, p.g.a begränsat utrymme.
Vi återkommer senare om detta.

Höstens kurser

Konst, teater och cirkus. Grupper för olika åldrar. Teater/drama med de större börjar redan nu på tisdag 6 september. De andra grupperna startar tisdagen den 13 september. Allt är så klart gratis.

ALLA DETALJER HITTAR DU HÄR

Nya medarbetare På Väg

Projektet På väg är sedan länge helt fullbokat för pågående läsår. Då detta har blivit så efterfrågat bland skånska skolor så har vi från Drömmarnas hus rekryterat två nya pedagoger, Luz Rivas och Anders Angel för att kunna möta upp alla bokningar. Detta tycker vi är oerhört glädjande och vi fortsätter nu detta fina samarbete med projektägarna Transfer samt Swedbank, Ung Företagsamhet och Sparbanksstiftelsen Skåne. 

Lumiérres hemlighet

Luzina har försvunnit, men hennes mörkrädda kusin Lumière finns i sagorummet istället. En sago-konstworkshop för 5-åringar.

Premiär 6 september. Obs fullbokat.

Förstudien kring en Barnens skulpturpark har startat!!!

Under augusti till januari så kommer vi att vara i full gång med vår spännande förstudie ”Skulpturpark i Rosengård”. Här skall vi undersöka möjligheter kring en framtida barnens egna skulpturpark, i just Rosengård.  Vi är fulla av idéer och tillförsikt och hoppas på att detta inom sinom tid skall hitta sin form för genomförande!

Resan går till hela Osby

Den 18 augusti startade vi vårt Skapande skola projekt med Osby och detta gjorde vi genom en heldag med samtliga pedagoger från Osbys grundskolor. Detta då projektet omfattar alla grundskoleelever i kommunen. Det blev en härlig dag med många fina möten, övningar, skratt och samtal.
Ny i DH-teamet är också dramapedagogen Karin Forslund. Nu ser vi fram mot att få träffa eleverna, vilket för första gången sker den 8 september. Projektet RESAN har rullat igång – nu kör vi!

Dialogvandring

Dialogvandring är en av Kraftsamling Herrgårdens verksamheter. Drömmarnas hus är delaktiga och i augusti var vi med på en vandring, i Rosengård.

Syftet: Att skapa en plats och tid för föreningar, myndighetsföreträdare och malmöbor att träffas och prata kring hur vi alla kan hjälpas åt att öka känslan av trygghet i det offentliga rummet genom dialog och informationsutbyte. Vi vill genom detta skapa nya kontakter och möjligheter till samverkan och bli ännu

 

mer synliga för boende i området. Vi kommer röra oss i området och tillsammans utbyta tankar och erfarenheter kring hur vi kan utveckla området än mer.

Massor utav synpunkter och kreativa förslag kom fram på hur vi kan jobba tillsammans för att förbättra området. Jättekul att se den stora vilja till engagemang som finns hos boende, offentliga, privata och frivilliga aktörer!

MalmöÄventyret tar form

Den 19 augusti träffade vi för första gången de Ma- och NO-utvecklare från Grundskoleförvaltningen/Pedagogisk Inspiration, vilka vi nu inleder ett spännande samarbete med.

Samarbetet utmynnar i det Malmö-Äventyr som skall genomföras vt 2017. Det blev en mycket givande sittning som lovar mycket inför framtiden. Det här kommer att bli riktigt spännande. Alla ni som har en åk 2 i Malmö, erbjudandet släpper vi i oktober – Missa inte detta!

Lotta hos Transfer

En inspirerande föreläsning gav Lotta Lundgren, Vd/Verksamhetsledare på Drömmarnas hus om : Varför brinner Drömmarnas hus så för det de gör?” för Transfer Sveriges all personal den 31 augusti.
Detta var en del av Transfers Kick On – konferens och vi känner oss stolta som samarbetspartners i projektet PÅ väg att få möjlighet att komma och inspirera.

...några röster efteråt

* Det här har fått mig att inse att samhällsengagemang och tillfällen då människor möts, kan förändra både enskilda människors liv och hela världen. Alla initiativ och verksamheter från olika håll får alltid det goda och det utvecklande att vinna. Vi på Transfer bidrar också till sådant.

 

* Jag har blivit inspirerad, men framförallt tänker jag att jag ska fortsätta tro på det jag gör.

* Wow! Tack för en mycket inspirerande föreläsning! Jag känner att jag kan direkt översätta detta till mitt arbete. Engagemang är den viktigaste egenskapen i allt man gör.

Facebook Twitter Youtube Instagram
Tidigare nyhetsbrev

Du får detta nyhetsblad för att du själv anmält intresse. Det kan även vara så att du varit i kontakt med Drömmarnas hus, eller så tycker vi helt enkelt att du borde ha det.
Vill du inte ha det, så ber vi om ursäkt. Prenumerationen kan i så fall avslutas i länken längst ner till höger.

Drömmarnas Hus

info@drommarnashus.se        www.drommarnashus.se

040-31 15 80

LIKE TWEET FORWARD