Milí priatelia,

na seminári Laudato Si v praxi v Zuberci sa stretli desiatky priaznivov integrálnej ekológie a udržateľného životného štýlu. Spoločne sme hľadali možnosti, ako žiť ekologicky, udržateľne a radostne. 

Aktuálne vás pozývame na seminár do Bernátovciach pri Košiciach, ktorý sa bude konať 30. novembra. Prosíme, PREPOŠLITE túto informáciu aj Vašim priateľom, príbuzným i známym. POZOR - Nižšie v tomto emaili nájdete aj výzvu ako môžete podporiť dôstojné bývanie pre 10 rodín.

<< PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR 30. novembra v Bernátovciach >>

Na seminári v Zuberci sa predstavili rodinné farmy i projekty, ktoré pomáhajú chrániť životné prostredie. Manželia Abelovci vyzdvihli potrebu vytvárať kresťanské komunity, ktoré budú smerovať k slobode a sebestačnosti. Martin Kováč, odborník v oblasti na krajinotvorby, vody a klimatických zmien, odporučil podporovanie výmeny skúseností a informácií o dobrých príkladoch z praxe v oblastiach ako voda, pôda a vegetácia. Rodinný farmár Marián Glovaťák nasmeroval pozornosť na pôdu, ktorá má slúžiť pre spoločné dobro a nie len pre zisk. Anton Kulkovský z iniciatívy Misia mladých zdôraznil, že ako kresťania sme povolaní k tomu, aby sme hľadali riešenia a sami boli dobrými príkladmi, ako sa dajú robiť dobré veci.

Hojná účasť a zanietenosť spíkrov i účastníkov na seminári je povzbudením pokračovať v organizácii takýchto seminárov. Kresťania sú dlhodobo aktívni v témach týkajúcich sa ochrany života, manželstva rodiny a náboženskej slobody . Dobrou správou je, že postupne rastie záujem kresťanov aj o otázky životného prostredia, klimatických zmien a dlhodobej udržateľnosti. Kresťania nerobia z ochrany prírody boha, ale kladú dôraz na integrálny, udržateľný, ľudský rozvoj v súlade s prírodou a životným prostredím.  

Najbližší seminár Semináre Laudato Si v praxi sa bude konať v sobotu 30. novembra v Bernátovciach pri Košiciach. Seminár sa bude konať priamo v priestoroch Oázy v Bernátovciach, kde otec Peter Gombita pomáha viac než 250 ľuďom, ktorí spadli až na samé dno. Súčasťou programu bude aj prehliadka Oáza a možnosť zakúpiť si adventné venci vyrábané klientmi útulku Oáza.

Témou seminára bude integrálna ekológia a sociálne podnikanie. Tému nám priblížia viacerí inšpiratívni hostia:

- Veronika Stich - rodinná farmárka z Nemecka, ktorá sa venuje budovaniu Katolíckeho vidieckeho hnutia v Nemecku a v Európe.

- Miloslav Kováč - predseda OZ Druživa, vedúci Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku a člen Výkonného výboru a štatutár Vidieckej platformy

- s. Pavlína Maliníková, CJ - rehoľná sestra, po štúdiu na VŠ sa venovala ekológii, so špecializáciou ekológia liečivých rastlín, pôsobila na Katedre biológie a ekológie KU v Ružomberku, má licenciát z teológie, zameraný na bioetické problémy

- PaedDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD. - riaditeľka OZ Maják Nádeje, zasadzuje sa ochranu ľudskej dôstojnosti a za zmierňovanie príčin morálnej a hmotnej núdze rodín

- RNDr. Andrej Mock, PhD. - pedagóg na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach na katedre zoológie, odborné zameranie - zoológia a ekológia bezstavovcov v pôde, jaskyniach a vode. Ženatý, otec 5 detí, ktorý už 9 rokov žije na vidieku.

Aktuálne vás pozývame na seminár do Bernátovciach pri Košiciach, ktorý sa bude konať 30. novembra. Nezabudnite prosíme túto informáciu PREPOSLAŤ aj Vašim priateľom, príbuzným i známym. Na konci emailu pripájame plagát. 

 

LAUDATO SI V PRAXI - 10 rodín si svojpomocne postaví DREVODOM

Ako praktický rozmer LAUDATO SI V PRAXI, aby sme radi upriamili Vašu pozornosť na projekt, ktorý pomôže 10 rodinám dôstojne bývať. Projekt štartuje v spolupráci s pánom Michaelom Ryanom z Anglicka ako kampaň na portáli Kickstarter. Tento pán je v prípade naplnenia cieľovej sumy 10 000 libier ochotný školiť 10 sociálne znevýhodnených ľudí v oblasti drevovýroby, aby si mohli svojpomocne postaviť drevodom. Svojím príspevkom pomôžete 10 rodinám dôstojne bývať.

 

Viac informácií o iniciatívne Kresťan na vidieku sa dozviete na webovej stránke krestannavidieku.sk. V závislosti od Vašich možností nám môžete poslať finančný príspevok na náš bankový účet - IBAN: SK09 0200 0000 0019 9727 9158 (VÚB Banka | SWIFT BIC: SUBASKBX | Fórum kresťanských inštitúcií, Gorkého 15, 811 01 Bratislava | Do poznámky, prosím, uveďte Vašu emailovú adresu).

Tomáš Kuzár a predsedníctvo FKI


Fórum kresťanských inštitúcií | Gorkého 15, Bratislava
This email was sent to | Unsubscribe | Forward this email to a friend