PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2016 m. LIEPA

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė jungiasi prie iniciatyvos „Už saugią Lietuvą“

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos nariais.

Prezidentė pakvietė išeivijos bendruomenes aktyviai įsitraukti į savo inicijuotą kampaniją „Už saugią Lietuvą“, telkiančią į kovą prieš smurtą, patyčias, savižudybes ir priklausomybes.

Plačiau skaitykite

Suvažiavimas „Susipažinti, išmokti, pasidalyti ir pažymėti“

Liepos 14–17 dienomis Ukmergės rajone, Taujėnuose, vyko kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas „Susipažinti, išmokti, pasidalyti ir pažymėti“.

Arūno Sartanavičiaus nuotraukoje: suvažiavimo dalyviai.

Skaitykite suvažiavimo rekomendacijas

Apie suvažiavimą žiūrėkite LRT Lituanicos žinių laidoje „Pasaulio lietuvių žinios“

Pasaulio lietuvių vienybės diena

Liepos 17 d. Prezidento Antano Smetonos dvare, Ukmergės rajone, vyko iškilmingas Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimas.

Iškilmėse dalyvavo LR Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybė, kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai, užsienio šalių diplomatai, ambasadoriai, vietos valdžios atstovai ir bendruomenė.

Atidengtas ir pašventintas tautodailininko, Kolumbijos Lietuvių Bendruomenės pirmininko Alekso Eugenijaus Kulviečio išdrožtas stogastulpis, simbolizuojantis užsienyje gyvenančių lietuvių solidarumą su Tėvyne ir vienybę su tauta, – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dovana prezidento Antano Smetonos gimtajam kraštui.

Nuotraukoje: PLB Pirmininkė Dalia Henke, tautodailininkas Aleksas Kulvietis, LR Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas (nuotr. Olgos Posaškovos).

Plačiau skaitykite www.pasauliolietuvis.lt

Suvažiavime dalyvavo „Alko“ komanda (Audrys Antanaitis ir Arūnas Sartanavičius), kuri parengė net penkiolika siužetų. Pirmasis pokalbis su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininke Dalia Henke.

Daugiau pokalbių su kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkais žiūrėkite:

Pokalbiai

Kitas kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas: 2017 metų liepos 3–5 dienomis.

PLB Švietimo komisijos sudėtis ir veiklos planai

Liepos 14 d. vykusiame PLB valdybos posėdyje Švietimo komisijos pirmininkas Arūnas Teišerskis pristatė komisijos sudėtį ir veiklos planus: 

Lituanistinio švietimo propagavimas ir plėtra skatinant kurtis naujas lituanistines mokyklas; mokytojų, dirbančių lituanistinėse mokyklose, kvalifikacijos kėlimas; nuotolinių kursų, skirtų lituanistinių mokyklų mokytojams kelti pedagoginę kvalifikaciją, sukūrimas Lietuvos aukštosiose mokyklose; pavyzdinių mokymo planų ir programų sukūrimas bei paviešinimas įvairių modelių lituanistinėms mokykloms; skatinimas organizuoti įvairius bendrus lituanistinių mokyklų projektus, kuriuose siekiama mokyklų bendruomenių bendravimo ir bendradarbiavimo; lituanistinių mokyklų interesų atstovavimas ir problemų sprendimas Lietuvos valstybinėse institucijose.

Sudėtis:

Alvija Černiauskaitė (Jungtinė Karalystė);

Laima Skiudulė (Norvegija);

Irmantas Domarkas (Australija);

Aleksas Bartnikas (Rusija, Kaliningradas);

Solveiga Valatkaitė (Rusija).

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės fotografijų paroda ,,Lietuvių Šveicarija“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Liepos 23 dieną PLB  Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen kartu su Šveicarijos LB valdybos narė Vilma Kinčiūtė Kern pristatė Šveicarijos LB fotografijų parodą Telšiuose ir dalyvavo paminklo (nuotraukoje) Durbės mūšio pergalei paminėti atidengime.

Paroda taip buvo pristatyta liepos 17 dieną prezidento Antano Smetonos dvare minint Pasaulio lietuvių vienybės dieną.

Olgos Posaškovos nuotraukoje parodos atidarymo akimirka (iš kairės: PLB  Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen, LR Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, Šveicarijos LB valdybos narė Vilma Kinčiūtė Kern) 

Skaitykite čia:

Liepos 13 dieną Res Publica klube vyko diskusija: „Brexit. Nuostolis ar galimybė Lietuvai?“. Buvo kalbama apie tai, ką derėtų daryti, kad emigrantai grįžtų namo.
Diskusijoje dalyvavo: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, JK lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė,  Europos Parlamento narys Antanas Guoga, TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis, žurnalistas Andrius Tapinas, Vilniaus mero pavaduotojas Gintautas Paluckas, „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius  Mantas Katinas.

Istorinis-kultūrinis paveldas Mažojoje Lietuvoje

PLB Kultūros komisija bendradarbiauja su Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios VšĮ „Augustana“ (vadovas Gintaras Šiaudinis) tęstiniame projekte, kuris rūpinasi istorinio-kultūrinio paveldo Mažojoje Lietuvoje išlaikymu, senųjų kapinių tvarkymu ir metalinių kryžių atstatymu. 2016 m. liepos 21–22 d. Tauragėje vyko darbo grupės susitikimas, kuriame dalyvavo ir PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen.

Plačiau apie projektą

Lituanistinių mokyklų projektų finansavimas

PLB Valdybos narė Vida Bandis dalyvavo  Švietimo ir mokslo ministerijos komisijos posėdyje, kuriame  68-iems užsienyje esančių lituanistinių mokyklų projektams buvo paskirta 108 047 eurų. Už šiuos pinigus mokyklos, pradėdamos naujus mokslo metus, galės įsigyti naujų vadovėlių, pratybų, šiuolaikiškų skaitmeninių mokymosi priemonių, dvikalbių žodynų, grožinės literatūros lietuvių kalba, tautinių rūbų, tautinės atributikos ir kt.

Skaitykite

Susitikimas su LR ūkio ministru Evaldu Gustu

Liepos 12 d. PLB valdybos narės Vida Bandis, Angelė Kavak ir Dalia Henke dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos ūkio ministru Evaldu Gustu. Susitikimo metu buvo aptartos galimos bendradarbiavimo formos tarp valstybinio sektoriaus ir PLB. Buvo plačiai diskutuojama apie artėjančius Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio renginius ir Lietuvos pristatymą užsienyje, Lietuvos ženklą bei Lietuvos įvaizdį pasaulyje. 

 Ūkio ministerija nurodė medžiagą, kuri gali būti naudinga  pristatant Lietuvą užsienio šalyse:

 http://www.investlithuania.com/lt/informacijos-centras/lietuvos-pristatymas/leidiniai/

 http://www.investlithuania.com/lt/informacijos-centras/lietuvos-pristatymas/musu-video/

 Informacija apie Lietuvos verslo sektorius ir „Verslios Lietuvos“ teikiamą paslaugą  – Eksportuotojų duomenų bazę:

 http://www.enterpriselithuania.com/en/business-sectors

 http://www.enterpriselithuania.com/en/exporters-data-base

Siekdami paskatinti užsienyje gyvenančius lietuvius aktyviau dalyvauti Lietuvos ekonominiame, socialiniame ir politiniame gyvenime, PLJS drauge su Pasaulio Lietuvių Bendruomene (PLB) inicijuoja debatų ciklą, skirtą artėjantiems Seimo rinkimams.

Jų metu bus siekiama užsienio lietuvius supažindinti su Lietuvos politinių partijų programomis, siekiais ir įsipareigojimais, susijusiais su emigracijos mažinimu, re-emigracijos politika bei kitais svarbiais šalies piliečiams klausimais.

Esame įsitikinę, jog galimybė prisistatyti ir drauge padiskutuoti su politinių partijų vadovais bei Naujamiesčio rinkiminės apygardos kandidatais ne tik paskatins didesnį Lietuvos piliečių, gyvenančių užsienyje, dalyvavimą rinkimuose, bet ir ženkliai prisidės prie atskirties tarp Lietuvos valdininkų ir visuomenės mažinimo. 

Debatai rugsėjo mėnesį 2016 m. planuojami Londone, Stokholme, Osle, Berlyne ir Briuselyje

Preliminarios datos:

  • Jungtinė Karalystė: rugsėjo 17–18 d. (patvirtinta)
  • Švedija ir Norvegija: rugsėjo 22–24 d. 
  • Belgija: rugsėjo 7–8 d.  
  • Vokietija: arba rugsėjo 7–8 d., arba rugsėjo 16 d.

PLB akcija „Registruokis ir balsuok 2016“

Rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Parengė: PLB Specialiųjų projektų, teisinių ir organizacinių reikalų komisija

Skaitykite žurnalą „Pasaulio lietuvis“!

Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redakcinė kolegija ieško vyriausiojo redaktoriaus.

Rašykite el.paštu: info@plbe.org

PRENUMERUOTI
MailerLite