PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2017 m. BIRŽELIS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė  kviečia visus lietuvius pasaulyje liepos 6 d. lygiai 21 val. vietos laiku giedoti „Tautišką giesmę“. Esame vienintelė tauta, kurios himnas vieną dieną metuose apskrieja visą Žemės rutulį.

Kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas „Pasimokyti, dalintis patirtimi ir sužinoti“

Panevėžio rajone, Bistrampolio dvare vyksta kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas. „Šiais informacinių technologijų laikais lieka be galo svarbu visiems gyvai susitikti, kalbėtis ir įsiklausyti, tartis mums visiems svarbiais klausimais, nes artėjantys metais bus be galo intensyvūs. Ne tik švęsime Lietuvos Valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį savo lietuvių bendruomenėse skirtingose šalyse, bet taip pat jau dabar ruošiamės jubiliejiniam PLB XVI Seimui, Dainų ir šokių šventei ir lietuvių bendruomenių prisistatymui, kuris vyks 2018 m. liepos 1 d. Vilniuje, Rotušės aikštėje. Šiuos visus klausimus ir aptarsime suvažiavime“, – pažymėjo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.

Plačiau apie suvažiavimą – kitame naujienlaiškyje.

Arūno Sartanavičiaus nuotraukoje suvažiavimo dalyviai.

Žiūrėti LRT laidos Panorama reportažą

PLSŽ  susirinko lietuviai iš 25 pasaulio šalių. Dalyviai rungėsi 19 sporto šakų. Dalyvius pasveikino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, kuri sakė: „Kur mes begyventume, esame viena, nedaloma tauta. Linkiu visiems vienybės, kad lietuviškos tradicijos tęstųsi ir savo gerais darbais stiprintume Lietuvą. Kad būtų, visų pirma, gera čia gyventi, tada bus gera ir sugrįžti. Kiekvienas iš mūsų, nepaisant gyvenamosios vietos ar pilietybės, esame atsakingas už Lietuvos gerovės kūrimą, ateitį ir išlikimą.“

PLSŽ iškilmingame atidaryme, kuris vyko 2017 m. birželio 30 d. PLB valdybos nariai susitiko su Prezidentu Valdu Adamkumi.

Nuotraukoje iš kairės: Rolandas Žalnierius, Vida Bandis, Prezidentas Valdas Adamkus, Dalia Henke, Arūnas Teišerskis.

Dalia Henke. Bendruomenė – didžioji pareiga ir darbas ištisą parą

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke teigia: „Mūsų tikslai – visomis galiomis stiprinti Lietuvos idėją tarp užsienio lietuvių, išsaugant kultūros savitumą, puoselėjant lietuvišką švietimą...  Bendruomenė aktyviai remia viską, ko šiandien labiausiai Lietuvai reikia – būti lietuviais pasaulyje. Bendruomenės istorija yra didžiulis indėlis į Lietuvos istoriją...“

Pokalbį su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininke Dalia Henke skaitykite žurnale „Pasaulio lietuvis“ (2017 m. 06/07 Nr. 558).

Algio Vaškevičiaus nuotr.

Siekiame parodyti, kad lietuvių kalba yra gyva ir šiuolaikinė

Arūnas Teišerskis – PLB valdybos narys, vadovaujantis Švietimo komisijai, Airijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, Dublino „4 vėjų“ mokyklos direktorės pavaduotojas ir vienas iš šios mokyklos įkūrėjų – dalijasi patirtimi, kaip kuriama lituanistinė mokykla, kokie yra pirmieji žingsniai kuriant mokyklą, pasakoja su kokiais iššūkiais susiduria užsienio lituanistinės mokyklos, pristato Švietimo komisijos veiklą.

Plačiau skaitykite čia

Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės jubiliejus

Birželio 2 dieną Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė paminėjo savo veiklos 70 metų jubiliejų. Šventėje dalyvavo ir bendruomenės narius pasveikino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.

Nuotraukoje iš kairės: Dalia Henke, JAV LB pirmininkė Sigita Šimkuvienė Rosen, Užsienio reikalų viceministras Neris Germanas, LR Seimo narė Guoda Burokienė, Jungtinės Karalystės LB pirmininkė Dalia Asanavičiūtė, kunigas Petras Tverijonas.

Susitikimas su ūkio ministru Mindaugu Sinkevičiumi

Birželio 30 dieną PLB pirmininkė Dalia Henke ir Valdybos nariai Vida Bandis, Laurynas Gerikas ir Angelė Kavak susitiko su ūkio ministru Mindaugu Sinkevičiumi. Buvo aptariamos bendradarbiavimo galimybės, kaip užsienyje gyvenantys lietuviai galėtų padėti Lietuvos įmonėms eksporto srityje, diskutuojama, kas motyvuotų išvykusius sugrįžti į Lietuvą ir kt. 

Nuotraukoje iš kairės: Laurynas Gerikas, Vida Bandis, Angelė Kavak, ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius, Dalia Henke, ministro patarėjas Mindaugas Janulionis.

PLB valdybos nariai lankėsi Vilniaus savivaldybėje

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, Valdybos nariai Laurynas Gerikas ir Rolandas Žalnierius susitiko su Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi ir mero pavaduotoju Linu Kvedaravičiumi. 

Buvo kalbama apie galimybes 2018 metų liepos 1 dieną Vilniaus rotušės aikštėje surengti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą renginį „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“, taip pat 2018 m. liepos 1–8 dienomis Vilniaus rotušėje eksponuoti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės parodą.

Nuotraukoje iš kairės: Laurynas Gerikas, mero pavaduotojas Linas Kvedaravičius, Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius, Dalia Henke, Rolandas Žalnierius.

Diskusija „Kaip paruošti produktą JAV rinkai“

Birželio 29 d. VšĮ „Versli Lietuva“ vyko apvalaus stalo diskusija „Kaip paruošti produktą JAV rinkai“, kurioje dalyvavo PLB ekonomikos komisijos pirmininkė Angelė Kavak ir PLB viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Laurynas Gerikas. Buvo kalbama, kaip paruošti produktą rinkai, marketingą, kainų politiką, organizacijų, kontroliuojančių produkto įvežimą, veiklą, praktiniai patarimai eksportuotojui. PLB ekonomikos komisijos pirmininkė Angelė Kavak gyvena JAV, kur įgijo bakalauro ir magistro laipsnius verslo srityje, daug metų dirba versle, 2000 metais įkūrė savo kompaniją, kuri užsiima maisto produktų iš Europos šalių importu į JAV.

Nuotraukoje diskusijos dalyviai.

„Draugystės tiltas“ 2017

Birželio 9–11 dienomis Hamburge (Vokietija) vykusiame tarptautiniame Europos lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydyje „Draugystės tiltas“ dalyvavo ir diskusiją vedė PLB pirmininkė Dalia Henke (nuotraukoje).  

Arūno Sartanavčiaus nuotr.

Plačiau skaitykite čia

Sąskrydžio metu buvo diskutuota apie būsimuosius 2018 metų Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmečio renginius, svarstyta, kaip geriausia būtų Lietuvai pristatyti įvairių kraštų bendruomenes. Apie tai ir Audrio Antanaičio pokalbis su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininke Dalia Henke bei Lietuvos nacionalinės kultūros centro direktoriumi Sauliumi Liausa. Filmavo Arūnas Sartanavičius.

Birželio 10–11 dienomis Belgijoje vyko jau 12-osios lietuvių sporto žaidynės – „BeNeLux 2017“. Į šių metų žaidynes susirinko ir jose varžėsi 300 dalyvių iš Belgijos, Nyderlandų bei Liuksemburgo lietuvių bendruomenių.

Plačiau skaitykite čia

Lituanistinių mokyklų vadovų ir švietimo tarybų atstovų seminaras

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke ir Švietimo komisijos pirmininkas Arūnas Teišerskis dalyvavo birželio 20–22 d. Birštone vykusiame Švietimo ir mokslo ministerijos surengtame užsienio lituanistinių mokyklų vadovų seminare. Seminare dalyvavo daugiau nei 30 lituanistinių mokyklų vadovų ir lietuvių bendruomenių švietimo tarybų atstovų iš Šiaurės ir Pietų Amerikos, Australijos, Europos. Seminare buvo kalbama apie vertybių ugdymą lituanistiniame švietime, mokinių tėvų dalyvavimą lituanistinės mokyklos veikloje, mokymo metodus, aptarta lituanistinių mokyklų padėtis. 

Algio Vaškevičiaus nuotr.

Ar žinai, kad bent trečdalis Lietuvos žmonių gyvena užsienyje? Šis skaičius nėra iki galo tikslus, tačiau istoriškai paskaičiavus, per pastarąjį šimtmetį iš Lietuvos iškeliavo ir šaknis užsienyje įleido mažiausiai 1,5 milijono lietuvių. Niekas negali tiksliai pasakyti, kur ir kokiu mastu yra pasklidusi Lietuva. Kol kas. Iniciatyvos tikslas ― Lietuvos atkūrimo 100-mečio proga pakviesti 4 000 000 lietuvių visame pasaulyje bendrai „Tautiškai giesmei” ir žengti pirmą žingsnį į globalią skaitmeninę lietuvių bendruomenę. 

PRISIJUNK!

LRT LITUANICOS žygis per pasaulio lietuvių bendruomenes

Birželio-liepos mėn. numeryje:

http://www.prenumeruok.lt
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite