PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2016 m. GEGUŽĖ

PLB Valdybos posėdis Vilniuje

Gegužės 16 d. PLB atstovybėje Vilniuje vyko PLB valdybos posėdis, kuriame dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke ir Valdybos nariai Dalia Shilas, Jūratė Caspersen, Arūnas Teišerskis, Edmundas Putrimas, Vida Bandis, Rolandas Žalnierius. Posėdžio metu buvo aptartos Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo (ULRKK), LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisijų posėdžio temos.

Buvo pristatytos ir patvirtintos PLB Viešųjų ryšių, Kultūros, Specialiųjų projektų, organizacinių ir teisinių reikalų komisijų sudėtys ir darbo planai bei PLB valdybos veiklos gairės 2016–2018 m.

Posėdžio metu buvo aptarti PLB projektai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimui: M.K. Čiurlionio pristatymas Lietuvių bendruomenėms ir roko operos „Nepriklausomybė“ (rež. K. Jakštas ir G. Zujus), kurią valdybos nariams pristatė Gediminas Zujus.

Buvo aptarta akcija „Registruokis ir balsuok 2016“, diskutuota dėl LB ir LJS pirmininkų suvažiavimo programos.

Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB komisijos posėdžiai

2016 m. gegužės 17–20 d. Seime posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija priėmė keturias rezoliucijas: „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo bei Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo pakeitimo“, „Dėl patriotinio ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, „Dėl 2018 m. Dainų šventės“, „Dėl informacinio karo“.

http://plbe.org/lr-seimo-ir-plb-komisijos-posedis/

Džojos Gundos Barysaitės nuotraukoje – Komisijos nariai ir svečiai.

Apie Komisijos posėdžius skaitykite čia

Pilietybės išsaugojimas

Gegužės 20 d. Info TV kalbino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkę Dalią Henke pilietybės išsaugojimo įteisinimo tema.

Žiūrėkite pokalbį su Dalia Henke

Išrinkta nauja Norvegijos Lietuvių bendruomenių taryba

Gegužės 21 d. Lietuvos ambasadoje Osle Norvegijos lietuvių organizacijų atstovai buvo susirinkę į jau 10 įvairių šalies regionų organizacijų suvienijusios Norvegijos lietuvių bendruomenių tarybos (NLBT) susitikimą. Norvegijos lietuvius pasveikino ambasadorė Izolda Bričkovskienė, PLB pirmininkė Dalia Henke, Globalios Lietuvos programos teikiamas bendradarbiavimo galimybes pristatė URM Užsienio lietuvių departamento laikinoji direktorė Lina Žukauskaitė, aktualiais artėjančių Seimo rinkimų klausimais pasisakė politologas Mažvydas Jastramskis. 

Susirinkimo metu išrinktas pirmasis NLBT pirmininkas, juo tapo Gediminas Karoblis.

Povilo Stanio nuotraukoje susitikimo Norvegijoje dalyviai.

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdis

Gegužės 16 d. LR Vyriausybėje vyko Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos, kuriai vadovauja premjeras Algirdas Butkevičius, posėdis.

Posėdžio metu buvo diskutuojama, kaip pasaulio lietuviai galėtų prisidėti prie valstybės atkūrimo 100-mečio šventės, taip pat buvo diskutuojama apie pilietybės išsaugojimo įteisinimo procesą. 

Plačiau skaitykite čia

Prasidėjo rinkėjų, gyvenančių ar laikinai būsiančių užsienyje rinkimų metu ir norinčių balsuoti artėjančiuose Seimo rinkimuose, elektroninė registracija.

Visi rinkėjai, pageidaujantys balsuoti užsienyje 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimuose, turi registruotis iš naujo – net ir tie rinkėjai, kurie nuolat gyvena užsienyje ir jau buvo įtraukti į užsienyje balsuojančių rinkėjų sąrašus praėjusiuose rinkimuose ar referendumuose.

Daugiau informacijos: http://pasauliolietuvis.lt/prasidejo-balsuojanciu-uzsienyje-elektronine-registracija/

Susitikimas Švietimo ir mokslo ministerijoje

PLB Valdybos narės Dalia Henke, Vida Bandis, Jūratė Caspersen susitiko su Švietimo ir mokslo ministerijos kancleriu Tomu Daukantu ir  Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičiene. Susitikimo metu buvo aparti ne tik PLB trejų metų iššūkiai, projektai ir planai, bet ir įvairių ŠMM ruošiamų programų įgyvendinimas. Buvo pasidalinta nuomonėmis apie prioritetinius projektus ir bendras veiklas.

„Šiandien karaliai mums pasakas seka“

Gegužės 17 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai viešėjo M.K.Čiurlionio namuose Vilniuje. Buvo aptartas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtas PLB Valdybos Kultūros ir Švietimo komisijų ruošiamas bendradarbiavimo su M.K. Čiurlionio namais tęstinis projektas „Šiandien M.K. Čiurlionio karaliai mums pasakas seka“. Teatralizuotas muzikinis renginys su animuotomis vaizdo projekcijomis, literatūriniais skaitymais iri interaktyviomis edukacinėmis-meninėmis dirbtuvėmis leis išeivijos lietuviams artimiau susipažinti su M.K. Čiurlioniu.

Renginyje dalyvavo LR premjero patarėjas kultūros reikalams Faustas Latėnas. Projektą pristatė M.K.Čiurlionio namų direktorius Rokas Zubovas. 

„Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija"

Gegužės 20 d. Lietuvos sporto universitete (LSU) vyko mokslinė konferencija – „Pasaulio lietuvių sporto istorija ir ateities vizija“. Jos metu Pasaulio lietuvių sporto asociacijos garbės nario vardas suteiktas Prezidentui Valdui Adamkui ir profesoriui Vytautui Landsbergiui. PLB valdybai renginyje atstovavo Plėtros komisijos pirmininkas Gediminas Karoblis.

Plačiau skaitykite žurnale "Pasaulio lietuvis". 

Prekyba žmonėmis. NELIKIME ABEJINGI!

Gegužės 18 d. Vidaus reikalų ministerijoje įvyko šios ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, policijos, Bažnyčios ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos atstovų susitikimas dėl prekybos žmonėmis prevencinės veiklos kartu su užsienio lietuvių bendruomenėmis.

Siūloma sudaryti Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisiją ir atskirą Kovos su prekyba žmonėmis veiksmų planą. Užsienio reikalų ministerija ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė buvo pakviestos deleguoti savo atstovus į kuriamą komisiją ir ateityje aktyviai įsitraukti į jos veiklą.

Savo kraštų lietuviškose bendruomenėse, organizacijose kalbėkime apie prekybą žmonėmis - seksualinį išnaudojimą, priverstinį darbą ir įtraukimą į nusikalstamą veiklą, priverstines vedybas, prekybą organais. Aukomis tampa ir vyrai, ir moterys. Ir suaugusieji, ir vaikai!

Daugiau informacijos: 

http://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/vrm-telkia-instituciju-ir-socialiniu-partneriu-pastangas-kovai-su-prekyba-zmonemis 

http://pasauliolietuvis.lt/zita-zvikiene-siuolaikine-vergove/

Bendradarbiavimas su internetiniu dienraščiu Alkas.lt

Gegužės 12 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje internetinio dienraščio Alkas.lt kūrėjai ir bendraminčiai pažymėjo 5-erių metų sukaktį. Šio sparčiai augančio portalo savanorių kolektyvą pasveikino PLB valdybos Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė Dalia Shilas. Savo kalboje D. Shilas akcentavo portalo svarbą Lietuvoje ir ypač tarp jaunimo, padėkojo už išsamius reportažus apie Rusijos lietuvių bendruomenių veiklą ir konferenciją Sankt Peterburge. Renginio dalyviams Dalia Shilas pristatė žurnalą „Pasaulio lietuvis“.

Arūno Sartanavičiaus nuotraukoje – šventės dalyviai.

XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė

Liepos 3 d. JAV Baltimorės mieste organizuojama XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.

Plačiau skaitykite žurnale "Pasaulio lietuvis".

Kraštų LB ir LJS pirmininkų suvažiavimas

Liepos 14–17 dienomis Ukmergėje vyks Kraštų lietuvių bendruomenių ir lietuvių jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas.

Registracija jau vyksta. Kviečiame bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkus registruotis!

Daugiau informacijos: vigryb@lrs.lt

Pasaulio lietuvių vienybės diena

Liepos 17 dieną kviečiame į Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimą!

Šventė prasidės Šv. Mišiomis (nuo 10.00 val.) Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje (Ukmergės raj.).

Minėjimas vyks (nuo 12 val.) Prezidento Antano Smetonos dvare (Ukmergės raj.).

Skaitykite žurnalą "Pasaulio lietuvis"!

Birželio numeryje:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB Pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite