Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief december 2015

Wat doet het Maaslandgilde?

Onder het motto: Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring
is het Maasland Gilde één van de 65 lokale gilden in Nederland.
Binnen het Maasland Gilde hebben we een groot aantal activiteiten die onder te verdelen zijn in een zestal rubrieken, te weten: Samenspraak, wandelingen, conversatie, tekenen/schilderen, "Stitch & Bitch" en overigen.

Samenspraak

Nagenoeg wekelijks zijn zo’n 20 tot 25 vrijwilligers in gesprek met mensen die de Nederlandse taal beter willen leren spreken en de cultuur leren kennen. De onderlinge ontmoetingen vinden plaats in een informele en persoonlijke sfeer bij elkaar thuis.
Op dinsdagmiddag vinden intakegesprekken plaats en vindt eveneens bemiddeling plaats.  

Wandelingen

Wandelingen zijn er in vele variaties. Uiteraard de stadswandelingen, waarvoor we recentelijk twee nieuwe gidsen hebben geworven. In totaal hebben we nu 14 stadsgidsen. Iedere eerste woensdag in de maanden mei tot en met september worden er stadswandelingen georganiseerd. Stadswandelingen kunnen ook op aanvraag gemaakt worden.
De virtuele wandeling waarbij aan de hand van gedigitaliseerd fotomateriaal een virtuele stadswandeling, op locatie, door Oss gemaakt kan worden. Speciale presentaties voor Alzheimerpatiënten behoren tot de mogelijkheden.
De kunstwandeling en de rondleiding in de atoomschuilkelder. De parkeerkelder aan het Jurgensplein is ten tijde van de kruisrakettendiscussie in 1982 gebouwd en daarbij tevens ingericht en uitgerust als atoomschuilkelder.
De presentatie van de struikelstenen geschiedt veelal vanuit Stadsherberg Wilhelmina met vervolgens een rondleiding langs woningen waarvoor deze stenen liggen. Er wordt onder meer verteld hoort hoe de Duitse bezetting ingreep op het leven en de deportatie van de Joodse bevolking werd voorbereid en uitgevoerd. De verhalen zijn samengesteld uit herinneringen en getuigen van overlevenden.
Verder zijn er een zevental natuurwandelingen per jaar, onder leiding van een IVN gids.

Alle gegevens over de wandelingen staan ook verwoord in de vernieuwde folder Stadswandelingen.

Conversatie

Bij Conversatie is het de bedoeling dat gepraat wordt in het Frans, Duits, Spaans of Engels. Het zijn geen taallessen maar het is praktisch beoefenen van converseren in de gewenste taal.
Aan conversatie Frans neemt een aanzienlijke groep mensen deel. Bij Engels is het op dit moment vaak één op één basis. Zo ook bij Spaans. Voor Duits zoeken we nog een nieuwe aanbieder.

Tekenen/schilderen

Hiervoor hebben we drie groepen op drie verschillende locaties, te weten: Zuidergebouw, Talentcentrum en Buurthuis Kortfoort. Er is geen sprake van teken- of schilderlessen. De aanbieder faciliteert en geeft praktische wenken.

Stitch & Bitch

Breien en kletsen op ontspannen wijze. Een grote groep komt maandelijks bijeen in de Sterrebosflat in de Ruwaard.

Overigen

Het laatste onderdeel van activiteiten van het MG is samen te vatten onder de noemer Overigen
Daarvan zijn te noemen muziek.
Nagenoeg wekelijks wordt door één van onze vrijwilligers muziek ten gehore gebracht voor dementerende ouderen in verpleeg- en verzorgingshuis De Wellen.
Mensen die moeilijk of niet in staat zijn een computercursus te volgen kunnen vragen om een computerbuddy.
Er is kalligrafie oftewel de schoonschrijfkunst: een wenskaart, oorkonde, brief of wat dan ook verfraaien met een prachtig geschreven tekst.

Alle gegevens over de zes rubrieken staan ook verwoord in de vernieuwde folder Algemeen
en uiteraard op de nieuwe website: www.maaslandgilde.nl
Ook maken we nog graag melding van de nieuwe vormgeving van de nieuwsbrief, die maandelijks gestuurd wordt naar 176 adressen. 

Natuurwandelingen 2016

Ook in 2016 gaan we door met onze natuurwandelingen onder leiding van IVN gids Toon Voets. Als Maasland Gilde gaan we er trots op dat we deze activiteit opnieuw kunnen behouden en we denken de vaste deelnemers daarmee een groot plezier te doen. We hopen er wel in te slagen ook nieuwe wandelaars te kunnen interesseren. Inmiddels is het wandelprogramma 2016 met zeven wandelingen gereed.
Om nog enigszins kostendekkend te blijven, per wandeling is een afdracht aan het IVN verschuldigd, zijn we helaas wel genoodzaakt de prijs per wandeling te verhogen van € 2,50 naar € 3,00. U kunt de folder downloaden via de volgende link Voor meer informatie, kijk op onze website.

Landelijke dag voor wandelcoördinatoren Zutphen 5 november 2015

Twee gidsen van ons gilde bezochten op 5 november de coördinatorendag. De ontvangst met koffie, thee en koek is in de museumwinkel van het Stedelijk Museum van Zutphen. De winkel is gevestigd in de hal van het zestiende eeuwse voormalige Dominicanen klooster.

Na de ontvangst gaan we naar boven naar de refter van het klooster, waar we kijken naar een presentatie over de historie van Zutphen. Jan Gibcus van Gilde Zutphen is voor deze dag onze gastheer. Daarna volgt een welkomstwoord van Wim van Oosten (namens Gilde Nederland) en Annelies de Jonge, wethouder van de gemeente Zutphen.

Het ochtendgedeelte wordt ingenomen door presentaties van drie lokale gilden. Almere begint met als onderwerp ‘The Walk of Fame’: een serie herdenkingsstenen vanaf het station naar het centrum, waarbij elke steen refereert aan een gedenkwaardige gebeurtenis uit de korte historie van de nieuwe stad. Dan volgt Alkmaar met een (nogal lange) beeldentocht door de stad en tot slot Alphen aan den Rijn over school- en educatieve rondleidingen en wandelen in een stad zonder markant historisch centrum. Op weg naar de lunch bezoeken we de veertiende eeuwse Broederenkerk van de Dominicanen. Hierin is tegenwoordig de bibliotheek gevestigd.

Vervolgens genieten we van een goed verzorgde lunch in de stadsbrouwerij Cambrinus.

Na de lunch volgt een stadswandeling met een bezoek aan historische gebouwen onder begeleiding van de gidsen van Gilde Zutphen. We bezoeken o.a. de Zaadmarkt met zicht op de Drogenapstoren, het Oude Bornhofje, het nieuwe raadshuis, restanten van de oude stadsmuur en ’s-Gravenhof met de Walburgiskerk en de Librije. Een fraaie wandeling door een stad vol historie.

​Vrijwilligerscafé

Er zijn recentelijk twee bijeenkomsten voor onze vrijwilligers geweest, steeds op een donderdagmiddag.
Het Maasland Gilde speelt een belangrijke rol bij het tot stand brengen van contact, interactie en begrip tussen uiteenlopende groepen, die normaliter niet gemakkelijk met elkaar in contact komen. Ook blijkt het een goede manier om één-op-één informatie uit te wisselen.
Afgesproken is het Vrijwilligerscafé ongeveer 3x per jaar te organiseren, los van de vrijwilligersavond.

Rond kerst en nieuwjaar

Tijdens de donkere dagen voor kerst en nieuwjaar neemt u zich misschien voor een bepaalde activiteit te gaan ondernemen. We hopen daarbij dat de activiteiten van het Maasland Gilde in 2016 in uw belangstelling zullen staan.

Stichting Maasland Gilde Oss afd. PR

maaslandgildeoss@hetnet.nl

0412-653249

www.maaslandgildeoss.nl

FORWARD
MailerLite