Happy Azarghan آذرگان شادباد

آبانگان به شما شاد، فرخنده و ایدون باد

بهمن چهل امیرانی

آبانگان 

جشن ستایش و پاسداری از آب
به ایرانیان و جهانیان فرخنده باد

Aban آبان

Scorpius
Month 8 of 12
23 October - 21 November

چهار آبان، روز آبان از ماه آبان در گاهشمار باستانی، روز برگزارى جشن آبانگان است. در اين روز آب، يكى از هفت گوهر ورجاوند جهان، ستايش مى شود. هفت گوهر جهانِ هستى: آسمان، آب، زمين، روستنى ها، جانوران، انسان ها و آتش هستند. هرودوت، پدر تاريخ نويسىِ جهان، مى نويسد كه ايرانيان در آب ادرار نمى كنند، آب دهان نمى اندازند و در آب روان دست نمى شويند. ديگر تاريخ نويس يونانى، استرابون، مى نويسد: "ایرانیان در آب روان خود را شست و شو نمى دهند، زمانى که ایرانیان به دریاچه یا رود یا چشمه اى مى رسند، گودال هاى بزرگ کنده و قربانى در کنار آن مى کشند و سخت پرواى آن دارند که هرگز خون به آب نیامیزد، چون این کار سبب آلودگى آب خواهد شد." ايشان در جايى ديگر مى نويسند كه ايرانيان در آب لاشه و مردار نمى اندازند و آنچه ناپاکى است در آن نمى ریزند

‎آرتور کریستنسن، ايرانشناس دانماركى، نيز يادآور مى شود كه ایرانیان احترام آب را بیش از هر چیز واجب مى شمرند

مى گويند كه در روزِگارى دور هشت سال خشكسالى ايران را فراگرفته بود و زندگى را براى روستنى ها، جانوران و انسان ها دشوار و كُشنده كرده بود تا اينكه سرانجام بارش باران آغاز شد و در آن روز كه چهارم آبان بود مردم جشن گرفتند و آن را جشن آبانگان ناميدند؛ از اين رو ايرانيان هر سال در کنار چشمه، جوى آب، رودخانه يا دریا جشن گرفته، فرشته آب را نیایش مى کنند

Abangan, 4th day of the Aban and 220th day of the year In the Iranian Calendar

این نامه را پسندیدید؟

اگر آن را پسندیدید و دوست دارید برای آینده جامعه خود گامی کوچک، بدونِ هزینه و سازنده بردارید این نامه را برای دوستان و آشنایانِ خود بفرستید. این کار ساده است و تنها چند ثانیه زمان می برد. برای این کار به پایین همین برگ رفته و روی "فوروارد ایمیل" را فشار دهید. با فشار دادن چند دکمه کار به پایان می رسد

با سپاس

Bahman Chehel Amirani

Cultural Anthropologist

bahman@chehelamirani.com

www.chehelamirani.com

LIKE TWEET FORWARD
MailerLite