Rydbo Saltsjöbads nyhetsbrev

Nyhetsbrev # 6 - 16 oktober 2015

Kommunens planer på bussväg

Det har visat sig att kommunen har långt gångna planer på att dra en busslinje från ovanför Svinninge handel och in på Svavelsövägen strax innan fotbollsplanen. Detta innebär att kommunen avser att ta över Svavelsövägen från fotbollsplanen till Svinningevägen i en ny detaljplan. Sedan bredda vägen och göra den till en bussväg. Denna fråga har varit på tapeten tidigare men har nu från kommunens sida aktualiserats i form av en projektgrupp. Styrelsen kommer driva samma linje som tidigare, att en busslinje genom vårt området inte är önskvärt, främst på grund av den kraftigt ökade biltrafiken som en genomfart kommer medföra om/när det nya Skåvjöholmsområdet etableras.
Vi understryker att medlemmar i föreningen även bör agera själva om dom motsäger sig en bussväg och inte förlita sig helt på styrelsens arbete.
Vi kommer informera löpande om utvecklingen i detta ärende på hemsidan.

Renovering av badbryggan vid stora badet

Vi har diskuterat att renovera bryggan vid stora badet nu i många år då skicket, framförallt under vattenytan börjar bli väldigt dåligt (se video från 2011). Nu har vi äntligen ekonomi i fastighetsägareföreningen att genomföra detta. Offertarbetet har påbörjats och förhoppningen är att detta ska ske så att vi kan njuta av en säker och uppfräschad brygga och hopptorn redan till kommande sommar.

Nya styrelsemedlemmar sökes!

Inför årsmötet i april (datum ej bestämt) söker vi nya medlemmar till styrelsen!
Vill du engagera dig i området och ha en möjlighet att påverka framtiden för våra vägar, aktiviteter, bryggor och gemensamma områden i Rydbo Saltsjöbad?

Kontakta någon i valberedningen så berättar dom mer!

Aktivitetspoolen söker medlemmar!

Intresset för att medverka i fritidskommittén är tyvärr väldigt lågt, vilket givetvis leder till att många av dom aktiviteter vi har blivit bortskämda med, såsom midsommarfirande och simskola, riskerar att utebli helt. I ett sista försök introducerar vi nu "Aktivitetspoolen" dit man kan anmäla sig om man tycker att det fortfarande är viktigt med gemensamma sociala aktiviteter, och att man är beredd att på något sätt engagera sig, stort som smått. Vill du bidra på något sätt? Kontakta Katarina Hultling!

Märk upp era brevlådor

Märk gärna upp era brevlådor, med både namn och adressen som brevlådan hör till. Brevbäraren har uppenbarligen bra koll, men när annan post delas ut från styrelse, entreprenörer eller kanske när en inbjudan till en fest eller ett barnkalas ska delas ut så är det ett lotteri att hitta rätt låda. 

Korta notiser

 • Vi kommer under hösten måla dom ibland svårupptäckta guppen på Svavelsövägen.
   
 • Ett räcke har beställts vid "Korintkanalen" mitt emot fotbollsplanen som skydd mot att bilar kör ner i kanalen.
   
 • Den påbörjade dikningen fortsätter på måndag.
   
 • Bygglovsansökan för pilotprojektet med en större båtbrygga bredvid stora badet lämnades in i oktober.
   
 • Klätterställningen vid stora badet är i dåligt skick och kommer ses över inför nästa klättersäsong.

Datum i kalendern

Inget i kalendern just nu

Styrelsen i oktober genom Marianne Lidbrink