PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2016 m. BIRŽELIS

Tautiška giesmė aplink pasaulį

Liepos 6 d. 21 val. vietos laiku lietuviai visame pasaulyje gieda „Tautišką giesmę“. Esame vienintelė tauta, kurios himnas vieną dieną metuose apskrieja visą Žemės rutulį. 

Filmuokite ir fotografuokite. Įamžintas akimirkas įkelkite į tautiskagiesme.lt arba siųskite el. paštu info@tautiskagiesme.lt. Iš gautų vaizdo įrašų bus sukurtas unikalus po pasaulį pabirusių lietuvių vieningai giedamo himno vaizdo įrašas!

Susiburkime kraštų Lietuvių Bendruomenėse ir kartu giedokime Tautišką giesmę!

Kraštų LB ir LJS pirmininkų suvažiavimas

Liepos 14–16 dienomis Ukmergės raj. Taujėnų dvare vyks Kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas „Susipažinti, išmokti, pasidalyti ir pažymėti“. Suvažiavime dalyvaus PLB valdybos nariai, kraštų bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai, lietuvių bendruomenių atstovai. Atvyksta per 50 dalyvių net iš 20 šalių ir keturių kontinentų.

Liepos 15–16 dienomis Taujėnų dvaro salėje vyks suvažiavimo atidarymas ir posėdžiai. Bus kalbama apie PLB XV valdybos prioritetus ir veiklą 2016–2018 metais, intensyviai diskutuojama apie lietuvių bendruomenių darbo organizavimą, motyvavimą, aptariami LR Seimo ir PLB komisijos darbo rezultatai baigiantis Seimo kadencijai, lituanistinio švietimo perspektyvos, lietuvių bendruomenių įvaizdis Lietuvoje. Bus plačiau pristatoma PLB akcija „Registruokis ir balsuok 2016“ ir pasiruošimo rinkimams į LR Seimą 2016 m. veiksmai. Kartu diskutuosime apie planus ir projektus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui artėjant bei aptarsime pasirengimą „2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventei“. Taip pat turėsime galimybę daugiau išgirsti apie „Globalios Lietuvos“ programos įgyvendinimo iššūkius bei naujienas Lietuvos turizmo srityje. Plačiau susipažinsime su ekspedicija „Misija Sibiras“.

Suvažiavimą remia:

Švęskime kartu pasaulio lietuvių vienybės dieną!

Liepos 17 d. vyks Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimas. Šventė prasidės Šv. Mišiomis (nuo 10.00 val.) Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje (Ukmergės raj.). Minėjimas vyks (nuo 12 val.) Prezidento Antano Smetonos dvare (Ukmergės raj.). Minėjimo programoje  – sveikinimai, stogastulpio atidengimas. Stogastulpis ženklina užsienyje gyvenančių lietuvių solidarumą su Tėvyne ir vienybę su tauta bei Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimų pradžią. Stogastulpio autorius – tautodailininkas, Kolumbijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Aleksas Eugenijus Kulvietis.

Kviečiame visus paminėti liepos 17-ąją – Pasaulio lietuvių vienybės dieną!

Lietuviai buriasi Honkonge

Gegužės 23 dieną PLB Plėtros komisijos pirmininkas Gediminas Karoblis Honkonge susitiko su Honkongo Lietuvių Bendruomenės atstovu Alminu Žaldoku. Aptarta Honkongo Lietuvių Bendruomenės veikla, tolesnis bendradarbiavimas su Pasaulio Lietuvių Bendruomene ir galimas Honkongo Lietuvių Bendruomenės prisijungimas prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės.

Lietuvos Respublikos pilietybė

Seimo narė, Konstitucijos komisijos pirmininkė Birutė Vėsaitė parengė ir registravo Pilietybės įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-4586), kuriomis siekiama sudaryti prielaidas išsaugoti pilietybę Lietuvoje gimusiems asmenims.

Įregistruotame įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad asmenys, Lietuvos Respublikos pilietybę įgiję gimdami, galėtų konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais būti kartu ir kitos valstybės piliečiais, o kiti asmenys Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiais galėtų būti kartu tik atskirais konstitucinio įstatymo nustatytais atvejais.

Plačiau skaitykite čia:

Draugystės tiltas - 2016

Birželio 10–12 dienomis Keflavike vyko Europos lituanistinių mokyklų mokinukų, mokytojų ir tėvelių sąskrydis „Draugystės tiltas“, kurį šiais metais organizavo puiki Islandijos lietuvių bendruomenė. Sąskrydžio tema – „Kalbų ir kultūrų kryžkelėje. Lietuvių kalbos mokymas kitų kalbų ir kultūrų įtakoje“.

Sąskrydyje dalyvavo ir susirinkusiuosius pasveikino PLB pirmininkė Dalia Henke. Sąskrydyje taip pat dalyvavo PLB valdybos nariai Jūratė Caspersen ir Arūnas Teišerskis. 

Nuotraukoje sąskrydžio dalyviai.

Plačiau skaitykite čia:

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas (PLJS2016)

Liepos 8–10 dienomis jau trečią kartą vyks Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas (PLJS2016) – Verslo, mokslo, politikos ir kultūros festivalis  Prienų rajone, „Harmony park“ teritorijoje. 

Susitikime dalyvaus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, Valdybos nariai Eglė Garrick, Dalia Shilas ir Rolandas Žalnierius.

Renginio programa

Mokytojo vaidmuo lituanistiniame švietime užsienyje

PLB Valdybos narys, Airijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Arūnas Teišerskis dalyvavo birželio 20–23 dienomis Švietimo ir mokslo ministerijos surengtame seminare užsienio lietuvių neformaliojo švietimo įstaigų mokytojams „Mokytojo vaidmuo lituanistiniame švietime užsienyje“. Jame dalyvavo lituanistinių mokyklų mokytojai iš Argentinos, Urugvajaus, Australijos, Egipto, Prancūzijos, Islandijos, Čekijos, JAV ir kitų šalių. 

Seminare buvo pristatyta nauja lietuvių kalbos ir literatūros programa 1–10 klasėms, mokymo priemonės, skirtos lituanistiniam ugdymui ir kt.

Konferencija „Asmenvardžių rašyba – iššūkiai ir sprendimai“

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė Dalia Shilas VšĮ „Europos žmogaus teisių fondo“ kvietimu dalyvavo konferencijoje „Asmenvardžių rašyba – iššūkiai ir sprendimai“. 

Konferencijos tikslas buvo apžvelgti asmenvardžių rašybos teisinį reglamentavimą Lietuvoje, naujausią teismų praktiką šioje srityje, taip pat kartu aptarti galimus esančios situacijos sprendimo būdus.

Plačiau apie konferenciją  

Skaitykite čia:

JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos suvažiavime gvildentos išlikimo temos

Birželio 1 d., šeštadienį, Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, vyko JAV Lietuvių Bendruomenės (toliau LB) Vidurio Vakarų Apygardos (toliau VVA),  kurią sudaro dešimt apylinkių,  metinis suvažiavimas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės tikslus ir pagrindines nuostatas ekonomikos klausimais apžvelgė PLB Ekonomikos komisijos pirmininkė, tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje gerai žinoma verslininkė Angelė Kavak. Prelegentė pažymėjo, kad ekonomikos gerinimas Lietuvoje – mūsų visų reikalas, o Lietuvos Vyriausybės institucijos jau seniai išeiviją ragina savo bendruomenėse steigti ekonomikos tarybas.

Plačiau skaitykite čia:

Konkursas „Pasidalink istorija apie tautinį rūbą tremtyje“

Etninės kultūros globos taryba organizuoja konkursą „Pasidalink istorija apie tautinį rūbą tremtyje“. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė kartu su šio gražaus sumanymo autoriais kviečia pasidalyti tautinius drabužius vilkinčių tremtinių nuotraukomis ir įsimintinomis istorijomis.

Apie konkursą:
Skaitykite žurnalą "Pasaulio lietuvis"!

Liepos numeryje:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB Pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite