Mother's Day روز مادر
Bahman Chehel Amirani بهمن چهل امیرانی
روز مادر شاد و فرخنده باد

بیست و پنج آذر

بیست و پنجم آذرماه سال ۱۳۱۹ نخستین سازمان، برای رسیدگی به مادران و نوزادان، به نام بنگاه حمایت از مادران و نوزادان در ایرانِ نوین بنیاد نهاده شد. این بنگاه پس از شیر و خورشید سرخ ایران، بزرگترین سازمان خیریه به شمار می رفت و شبانه روز آمادهِ یاری رسانیِ رایگان در شهر و روستاهای دور و نزدیک به خانواده های نیازمند بود. بنیانگذار این بنگاه پهلوی یکم پادشاه ایران بود. از سال ۱۳۳۸ شهبانو فرح دیباپهلوی سرپرست این سازمان شد که گام های بلندی در پشتیبانی از مادران و نوزادان برداشته شد. نمونه هایی از این دستاوردها زایشگاه های نوین و رایگان و آموزشگاه های مامایی و بهیاری در چهار گوشه کشور هستند، آموزش بهداشت و تنظیم خانواده، روش هایِ جلوگیری از بارداری جهت کنترل جمعیت، آموزش نگاهداری و پرورش نوزادان، لزوم واکسن از دست آوردهای بنیادینِ این بنگاه بود. به حرمت دهه ها کار و کوشش این سازمان مردمی روز ۲۵ آذر برگزیده شد تا آن را روز مادر بنامند. از آن روز تا به امروز ایرانیان به یاد و سپاس از همه آنان که زندگی را برای مادران و نوزادان دل انگیزتر کردند این روز را جشن گرفته به مادران خود هدیه ها پیشکش می کنند. روز مادر به همه مادران فرزند دوست، فرخنده باد

این نامه را پسندیدید؟

اگر آن را پسندیدید و دوست دارید برای آینده جامعه خود گامی کوچک، بدونِ هزینه و سازنده بردارید این نامه را برای دوستان و آشنایانِ خود بفرستید. این کار ساده است و تنها چند ثانیه زمان می برد. برای این کار به پایین همین برگ رفته و روی "فوروارد ایمیل" را فشار دهید. با فشار دادن چند دکمه کار به پایان می رسد

با سپاس

undefined
شما را به مهر و خرد ایرانی خودتان می سپارم
Share to Facebook Share to Twitter Forward email