PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2017 m. KOVAS

PLB valdybos nario prelato Edmundo J. Putrimo šv. Velykų sveikinimas

„Priimk šį kryžiaus ženklą ant savo kaktos, kad nuo šiol pats Kristus šiuo savo pergalės ženklu tave sustiprintų. Mokykis jį pažinti ir sekti.“ (Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigos, Vilnius 2016, psl. 37)

Sveikinu jus, brangūs lietuviai visame pasaulyje, šiais Krikšto šventimo žodžiais, kurie Velykų Naktį skamba daugelyje krikščionių bendrijų. Linkiu visiems atnaujinti gyvą ir džiaugsmingą tikėjimą savo kasdienybėje! Kristaus artimo pažinimo ir sekimo mūsų tautoje semkimės iš gyvenimo Garbingojo Kankinio Teofiliaus Matulionio, kurio metus kviečia drauge švęsti Lietuvos Vyskupai. Linksmų Šventų Velykų!

Prel. Edmundas J. Putrimas

Diskusija „Pilietybės išsaugojimas – teisiniai ir politiniai iššūkiai“

Kovo 8 dieną Lietuvos Respublikos Seimo rūmų Konstitucijos salėje vyko diskusija „Pilietybės išsaugojimas – teisiniai ir politiniai iššūkiai“, kurioje buvo bandoma atsakyti į klausimus: Ar pilietybės atsisakymas yra vienintelė išeitis? Kaip galime užtikrinti pilietybės išsaugojimą? Ar atsiras tam politinės valios?

Diskusijoje dalyvavo Seimo nariai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai ir teisininkai. Diskusiją moderavo žurnalistas, LRT laidų vedėjas Edmundas Jakilaitis.

Dėl BREXIT Lietuva gali prarasti dešimtis tūkstančių piliečių

PLB viešųjų ryšių komisija išplatino pareiškimą dėl Lietuvos pilietybės.

Daugiau nei pusei Jungtinėje Karalystėje gyvenančių emigrantų Lietuvos pilietybė yra svarbi, tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių, susijusių su BREXIT, apie ketvirtadalį jų siektų gauti Jungtinės Karalystės pilietybę. Tai paaiškėjo Londono Sičio lietuvių klubui (LCLC) atlikus Jungtinėje Karalystėje gyvenančių lietuvių apklausą, kurioje dalyvavo per tūkstantį respondentų.

„Matome šį gresiantį masinį Lietuvos piliečių praradimą ir, negalėdami jo leisti, imamės veiksmų. Šiuo metu kartu su savo teisiniais patarėjais, žinoma advokatų kontora „Ellex Valiunas“, ruošiame teisės aktų projektus, kurie leistų išvengti katastrofos“, – sakė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.

Plačiau skaitykite čia:

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija tęs darbą

2017 m. kovo 25–26 dienomis vyko metinis Kanados Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas, kurio metu buvo išrinkti Kanados LB atstovai į Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB komisiją. PLB valdyba kovo 31 dienos posėdyje patvirtino Kanados LB atstovus į Komisiją.
Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija – nuolatinė Seimo komisija, sudaroma Seimo kadencijos laikotarpiui.
Komisijos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą.
Komisijos nariai – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) atstovai:
Rimvydas Baltaduonis – Komisijos pirmininkas;
Henrikas Antanaitis – Komisijos pirmininko pavaduotojas
Kęstutis Eidukonis
Gediminas Karoblis
Jolanta Naglė
Edmundas Putrimas
Aidis Staskevičius
Antanas Šileika
Laura Vidžiūnaitė
Rytis Virbalis
Komisijos PLB narių pavaduotojai: Eglė Garrick, Vytas Maciūnas, Jonas Prunskis, Dalia Asanavičiūtė, Antanas Meška, Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Tomas Marcinkevičius, Joana Kuras, Austėja Sruoga, Linas Tarasonis.
Komisijos posėdžiai vyks balandžio 24–28 dienomis.

Gediminas Karoblis: Lietuvybės išlaikymas neturi tapti izoliacija gyvenamoje šalyje

Pokalbis su Norvegijos Lietuvių Bendruomenių tarybos pirmininku, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės plėtros komisijos pirmininku. 

Gediminas Karoblis pasakoja, kokios priežastys lėmė jo išvykimą į Norvegiją, kas paskatino  įsitraukti į lietuvių bendruomenės veiklą Norvegijoje, apie PLB Plėtros komisijos, kuriai jis vadovauja, uždavinius ir veiklą, apie bendruomenių įsitraukimą į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. 

Skaitykite čia:

Leipcigo knygų mugėje

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke dalyvavo kovo 23–26 dienomis Leipcige (Vokietija) vykusioje Leipcigo knygų mugėje. PLB pirmininkė susitiko su Lietuvos delegacija, rašytojais, dalyvavo įvairiuose renginiuose.

Vokietijos skaitytojams buvo pristatyti daugiau kaip 25 vertimų į vokiečių kalbą, nuo klasikos iki iškiliausių šių dienų autorių, tokių kaip Tomas Venclova, Alvydas Šlepikas, Undinė Radzevičiūtė, Giedra Radvilavičiūtė, Rūta Šepetys, Kęstutis Kasparavičius, kūrinių. Festivalio programoje vyko apie 40 lietuviškų renginių.

Lietuvos stendą atidarė ir susirinkusius svečius pasveikino Lietuvos kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson. 140 kv. m. stendas (nuo baltos iki ryškiai pilkos) architektūriškai įprasmina Lietuvos pristatymo šūkį – „Pasakojimas tęsiasi“. Tolygiai ryškėjančio stendo struktūrą sudaro smulkūs elementai – knygų klasteriai. Svarbiausia stende – lankytojas, jis keliauja ir atranda.

Nuotraukose: Dalia Henke prie LR Turizmo departamento stendo, kur buvo prisistatyti Lietuvos didžiausi miestai, regioninio turizmo galimybės; Lietuvos stendo atidarymas.

Kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas vyks liepos 2–5 dienomis Panevėžio rajone

Užsienio lietuvių bendrojo ugdymo įstaigų vadovų ir šiose įstaigose veikiančių mokinių savivaldos atstovų seminaras Maskvos Jurgio Baltrušaičio vidurinėje mokykloje

PLB vicepirmininkas, Specialiųjų projektų, organizacinių reikalų ir teisės komisijos pirmininkas Rolandas Žalnierius dalyvavo kovo 26–30 dienomis Maskvos Jurgio Baltrušaičio vidurinėje mokykloje Nr.1247 vykusiame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame užsienio lietuvių bendrojo ugdymo įstaigų vadovų ir šioje įstaigose veikiančių mokinių savivaldos atstovų tobulinimo seminare. Seminare dalyvavo atstovai iš Baltarusijos, Belgijos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Latvijos švietimo įstaigų.

Seminaro metu PLB vicepirmininkas Rolandas Žalnierius pristatė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės projektus. Seminaras svarbus tuo, kad jame dalyvavusios mokyklos prisijungs prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organizuojamų renginių, skirtų Lietuvos šimtmečiui.  

Plačiau skaitykite čia:

Rogalando lietuvių šventė

PLB pirmininkė Dalia Henke dalyvavo Rogalando (Norvegija) lietuvių bendrijos iškilmingoje Kovo 11- osios šventėje ir bendrijos penkerių metų jubiliejuje.

PLB pirmininkė Dalia Henke pasveikino Rogalando lietuvių bendrijos pirmininką Saulių Trepekūną, bendrijos narius, svečius su švente.

Šventės metu buvo surengta įspūdinga Kaziuko mugė, kurioje dalyvavo ne tik dideli, bet ir mažieji - Rogalando lietuviškos mokyklos mokiniai.

Šventėje dalyvavo LR ambasadorė Norvegijoje Izolda Bričkovskienė, mokytojai. 

Kovo 15 dieną Užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio šveitimo komisija, kurios narė yra  PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, svarstė  užsienio lietuvių neformalaus švietimo įstaigų projektus. Buvo gauti 146 projektai iš 23 šalių, bendra prašoma finansavimo suma 621 067 eurų. Komisija nutarė finansuoti  105 projektus, skirdama  275 650 eurų.

Dalia Staponkutė: Aktualu asmeniškai – svarbu bendruomeniškai

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės leidžiamą žurnalą „Pasaulio lietuvis“ nuo 2017 metų vasario numerio redaguoja eseistė, vertėja, kultūrologė Dalia Staponkutė.

Skaitykite pokalbį su Dalia Staponkute apie redaktorės darbą, su juo susijusius lūkesčius, žurnalo ateities viziją.

Skaitykite čia:

Balandžio mėn. numeryje:

http://www.prenumeruok.lt
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite