Rydbo Saltsjöbads nyhetsbrev

Nyhetsbrev # 6 - 6 september 2016

Bryggupptagning stora badet

Snart dags för bryggupptagning vid stora badet. Lägg in den 18 september kl 10:00 så hjälps vi alla åt med att ta upp bryggorna. Det kan vara lite tungt så det är bra om vi är ett gäng.

Liftplats Kulla

Liftplats Kulla har nu skapats! Vad är då det?

Vid cykelstället i korsningen Svavelsövägen/Svinningevägen sitter numera en skylt med texten "Liftplats Kulla". Tanken är förstås att om man har lust och plats i bilen och ändå ska förbi Kulla kan ta med sig en trevlig granne. Vi tycker att det är ett bra sätt att göra dagens goda gärning och kanske lära känna lite nya grannar!

Båtar på våra stränder

Som tidigare annonserats önskar vi att samtliga båtar, lastpallar, bojar, frigolit, rör, bockar och annan tillhörande lös utrustning förvaras på den egna tomten under vintern, i enlighet med föreningens bryggpolicy. Vi misstänker även att flertalet båtar saknar ägare. 

Svinningevägen

Äntligen börjar det bli lite ordning på Svinningevägen med trottoar, cykelbana och övergångar, så vi snart kan ta oss till och från bussen utan att riskera livet. Från 31/8 gäller även 60 km/h på Svinningevägen.

Midsommar 2017?

Ok, lite tidigt för midsommarnyheter för nästa år, men faktum är att från 2017 så kommer ansvaret för planering och genomförande av midsommar rotera i området. Med gällande schema kommer just du att behöva engagera dig, inte jättemycket, men lite grann för att skapa ett fint midsommarfirande. Först ut 2017 har lotten fallit på Lillsundsvägen som arrangörer!
Anledningen till denna nyordning, allt man behöver veta, och också schema när det är ditt år finns på hemsidans midsommarplaneringsguide.

DNA märkning

Vi har haft en del båtmotor och cykelstölder dom senaste åren. 
Styrelsen kontaktade ett företag som heter Smartaskydd som nu ger alla medlemmar i föreningen 10% rabatt vid köp av ett DNA-märkningskit (och deras övriga sortiment) för märkning av bilar, båtar, motorer, cyklar och allt annat stöldbegärligt. Gå in och beställ och ange rabattkod SVINNINGE.

Gränsmarkeringar

Som nämnts i tidigare nyhetsbrev så har föreningen tillgodosett alla behövande fastighetsägare med gränsmarkeringspinnar för att markera tomtgräns mot allmänningar. Föreningen kommer nu även själva att markera upp dom mest otydliga ställena med samma pinnar, med blå topp för att förtydliga eventuella oklara gränser.

Detaljplan Säbyviken

Detaljplanen för Säbyvikens marina behandlas i kommunfullmäktige den 19 september. Det beslutade kommunstyrelsen den 29 augusti med röstetalen: 7 ja och fem nej (S, V och Mp) och en nedlagd röst (Rp). Detaljplanen innebär bland annat att 350 båtplatser utvidgas till 550 st och att båt och verkstadshallar uppförs om totalt ca 17 000 m2. Planen har av kommunen bedömts  kunna medföra betydande miljöpåverkan. Kontakta dina lokala politiker för mer information och fråga hur de kommer att rösta.  

Datum i kalendern

 18 sept kl 10:00 - Bryggupptagning

Styrelsen i september genom Marianne Lidbrink