PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2016 m. RUGPJŪTIS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vardu nuoširdžiai sveikinu moksleivius, jų tėvelius ir mokytojus rugsėjo 1-osios – Mokslo ir žinių dienos proga.

 Šiandien po visą pasaulį išsibarsčiusiose lietuviškose mokyklose vėl skamba lietuvių kalba, lydėsianti Jus ištisus metus klaidžiojant po protėvių šalies istorijos labirintus, pažįstant jos papročius ir kultūrą. Lai padeda šiose mokyklose viešpataujanti lietuvybės dvasia jos auklėtiniams tapti brandžiomis, mylinčiomis ir stipriomis asmenybėmis.

Kūrybingų ir šviesių mokslo metų!

 PLB pirmininkė Dalia Henke

Efoto.lt, Remigijaus nuotr.

PLB Kontrolės komisijos ir Konfliktų sprendimų komiteto narių rinkimai

Iš PLB kontrolės komisijos atsistatydino jos narys Antanas  Šiugždinis, o Mariją Šmitienę išrinkus Vokietijos LB pirmininke, ji atsistatydino iš PLB konfliktų sprendimų  komiteto. PLB valdyba numato pravesti naujų narių rinkimus.   

PLB valdyba kviečia PLB XV Seimo atstovus siūlyti kandidatus. 

Rašykite el. paštu: pirmininke@plbe.org

2017 metai - Tautinio kostiumo metai

LR Seimas 2016 m. gegužės 3 d. paskelbė 2017 metus Tautinio kostiumo metais. 

Vyriausybė tvirtina Tautinio kostiumo metų veiksmų planą, kurio tikslas – pabrėžti tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos, svarbą, didinti jo žinomumą ir prieinamumą visuomenei. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei (PLB) buvo pasiūlyta dalyvauti įgyvendinant planą. 

PLB sveikinimas Martyno Mažvydo bibliotekos atidarymo proga

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka po aštuonerius metus trukusios rekonstrukcijos atvėrė duris į atsinaujinusią ir modernią žinių ir kūrybos erdvę.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henke sveikinimas atidarymo proga:

Sveikinimo tekstas

Edvard Blaževič nuotr.

Dubline aptarta lietuviškų mokyklų Airijoje ateitis

Rugpjūčio 24 dieną lietuviškų mokyklų Airijoje mokytojai susitiko su Lietuvos edukologijos universiteto atstovais ir aptarė lituanistinį ir pilietiškumo ugdymą, individualių mokymo programų ir mokomosios medžiagos parengimą Airijos lietuviškose mokyklose, mokyklų bendradarbiavimą su ambasada ir kitomis Lietuvos institucijomis.

Plačiau skaitykite čia:

Baltijos sutartinė apskriejo pasaulį realiu laiku

Rugpjūčio 22 d., surengtas unikalus muzikinis renginys „Baltijos sutartinė aplink pasaulį“, skirtas Juodojo kaspino dienai ir 27-osioms Baltijos kelio metinėms. Realiu laiku skambėjo dainos, atliekamos muzikantų ir dainininkų, esančių skirtinguose pasaulio miestuose.

Pristatydamas renginio idėją muzikos prodiuseris Gediminas Zujus teigė: „Ypač į šį reikalą norėjosi įtraukti Australijoje, Pietų Amerikos šalyse gyvenančius išeivius, mat dėl didelių laiko skirtumų jie jaučiasi ypatingai atskirti nuo Lietuvos. Be to, esu pastebėjęs, kad tokie unikalūs dalykai „užkabina“ lietuvius visame pasaulyje, paskatina juos grįžti prie savo šaknų – mokytis kalbos, prisiminti tradicijas.“

Vilniuje su koncerto žiūrovais sveikinosi PLB valdybos pirmininkės pavaduotojas Rolandas Žalnierius, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, PLB konfliktų komiteto pirmininkė Angelė Nelsienė.

PLB Valdybos kreipimasis

Mieli lietuviai,

Nuo kiekvieno mūsų priklauso, kokia bus Lietuva ateityje. Raginame ne tik atlikti savo pareigą, bet ir įrodyti, kad užsienyje gyvenantys lietuviai yra pilietiški ir jiems taip pat rūpi Lietuvos ateitis.

„Registruokis ir balsuok 2016!“ Paraginkite tai padaryti ir savo pažįstamus.

KADA?  Rinkimai vyks spalio 9 dieną.

KODĖL TAI SVARBU? Praėjusiuose rinkimuose savo balsą atidavė vos 13 000 po pasaulį migruojančių lietuvių. Norint, kad Seimas spręstų dvigubos pilietybės klausimą bei atstovautų pasaulio lietuvių interesams, mums reikia parodyti didesnį aktyvumą! 30 000 balsų leistų mums turėti savo apygardą ir savo renkamą Seimo narį ateinančiuose rinkimuose!

KUR RASTI INFORMACIJOS APIE PARTIJAS IR KANDIDATUS? Lietuviškoje žiniasklaidoje, o taip pat čia: http://manoseimas.lt

KAIP UŽSIREGISTRUOTI?   - Spausk čia:

https://www.rinkejopuslapis.lt/rinkejo-prasymas-irasyti-ji-i-balsuojanciuju-uzsienyje-rinkeju-sarasus

Kas negali atvykti į ambasadą PRIVALO užregistruoti savo adresą INTERNETU ir tik tada paštu gaus rinkėjo biuletenį su atgaliniu voku! 

 

Pristatome Naujamiesčio vienmandatės apygardos kandidatus. Šiai apygardai yra priskirti VISI užsienyje balsuosiantys rinkėjai.

Apie kandidatus

PLB parengė ir išsiuntė klausimyną pagrindinėms Lietuvos politinėms partijoms.  Pagrindiniai pateikti klausimai: koks partijos požiūris į Lietuvos pilietybės išlaikymą? Koks jūsų partijos požiūris į galimybę balsuoti internetu? Kokį siūlote bendradarbiavimo su užsienyje gyvenančiais lietuviais modelį? Ir kiti PLB aktualūs klausimai. Artimiausiu metu bus pateikta kandidatų atsakymų į klausimus analizė.

Skaitykite žurnalą „Pasaulio lietuvis“!

Rugpjūčio-rugsėjo numeryje:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba ieško žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redaktoriaus. Prašom kreiptis el.paštu: info@plbe.org

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite