Εμπιστεύομαι τις Ομάδες με Επιτυχημένο Παρελθόν!

10 βραδινές συνήθειες που θα σε οδηγήσουν στην επιτυχία!

Οι άνθρωποι που παράγουν περισσότερο έχουν ορισμένες συνήθειες στην καθημερινότητα τους, οι οποίες συμβάλλουν στην επιτυχία τους. Καταλαβαίνουν ότι η επιτυχία τους εξαρτάται άμεσα από την ψυχική και σωματική τους υγεία, η οποία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις βραδινές τους συνήθειες πριν τον ύπνο. Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επιτυχίες!

Νέα συνεργασία με την Mercedes-Benz Ελλάς

Νέα συνεργασία με την OKTABIT S.A.

Παροχή ανθρώπινου δυναμικού στα ΟΚ Markets

Συντήρηση κλιματιστικών στην COCA COLA 3Ε

Παροχή ανθρώπινου δυναμικού στην World Carrier

Χρωματισμός στη Nespresso Boutique Κηφισιάς

Υπηρεσίες Catering στα M&S

Relocation της GlaxoSmithKline για λογαριασμό της Μπαλλιάν Α.Ε.

Συντήρηση πρασίνου στην IRI Worldwide

Αρχικός καθαρισμός της Ζέπος & Γιαννόπουλος για λογαριασμό της Μπαλλιάν

Follow Manifest blog         Follow Dionisis blog

Engish Version