Natura 2000 Life
Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα
1ο Ενημερωτικό Δελτίο, Ιαν. 2016

Editorial

LIFE ForestLife: Η Ελληνική δασική κοινότητα «δικτυώνεται» με άξονα τις δασικές περιοχές του Natura 2000.

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο είναι το πρώτο του έργου LIFE ForestLife, ενός έργου που έρχεται ως απόκριση σε σημαντικές ανάγκες των επιστημόνων και των επαγγελματιών που δραστηροποιούνται στα Ελληνικά δάση και ιδιαίτερα σε αυτά που βρίσκονται εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Ανάγκες που σχετίζονται με την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, με την παρακολούθηση των σχετικών με τα δάση επιστημονικών εξελίξεων, αλλά και με την ανάπτυξη συνεργασιών για την αντιμετώπιση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. Μέσα από τις δράσεις του, το έργο LIFE ForestLife αναλαμβάνει να υλοποιήσει ορισμένες από τις προτάσεις που διαμορφώθηκαν για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών στο πλαίσιο του Βιογεωγραφικού Σεμιναρίου για τη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στη Μεσογειακή περιοχή (Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαΐου 2014). Ειδικότερα, οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, τη συλλογή και ανταλλαγή μελετών περιπτώσεων και καλών πρακτικών, καθώς και τη συγγραφή και διάδοση κατευθύνσεων για τη διαχείριση των μεσογειακών δασικών οικοσυστημάτων. 

Το έργο υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Ολοκληρώνεται το έτος 2019 και έχει προϋπολογισμό περίπου 1εκ. €, εκ των οποίων το 60% είναι η Κοινοτική συμβολή, μέσα από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της ΕΕ. 

Σε αυτό το τεύχος:

Εκτός από τα νέα του έργου, σε αυτό το τεύχος παρουσιάζουμε τις εξελίξεις στη διεθνή πολιτική για τα δάση και την αναγνώριση της σπουδαιότητας των δασών στις διεθνείς προσπάθειες για τον έλεγχο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, τα αποτελέσματα του 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, τη συμβολή του έργου LIFE AdaptFor στην προσαρμογή της διαχείρισης των ελληνικών δασών στην κλιματική αλλαγή, αλλά και το Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου που ανοίγει σύντομα τις πύλες του στο κοινό με έναν σύγχρονο εκθεσιακό χώρο. 

Με αυτά, σας καλωσορίζουμε στο έργο ForestLife και στα ενημερωτικά δελτία του, 

Πέτρος Κακούρος, 
Συντονιστής του έργου ForestLife.

 

Νέα του ForestLife

Οι Δράσεις του έργου

Οι Δράσεις του έργου

Με τις δράσεις του έργου θα δημιουργηθούν εργαλεία διάδοσης γνώσεων, προώθησης συνεργασιών και αλληλοενημέρωσης, θα αυξηθεί το επίπεδο γνώσεων των μελών της δασικής κοινότητας σε θέματα που έχουν αναγνωρισθεί ως κρίσιμα για τη διατήρηση των δασικών τύπων οικοτόπων και θα βελτιωθεί η εξοικείωσή τους με νέα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς.

Περισσότερα

Έναρξη της διαδικτυακής παρουσίας του έργου

Έναρξη της διαδικτυακής παρουσίας του έργου

Στη διαδικτυακή διεύθυνση forestlife.gr ξεκίνησε τη λειτουργία του ο ιστότοπος του έργου ForestLife: Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα.

Περισσότερα

Δασική επικαιρότητα

Δάση στο Προσκήνιο

Τα Δάση στο Προσκήνιο

Το φθινόπωρο του 2015 φιλοξένησε δύο μεγάλες εκδηλώσεις για τον δασικό χώρο: το Παγκόσμιο Δασολογικό Συνέδριο στο Durban της Νότιας Αφρικής και την Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών της Ευρώπης.

Περισσότερα >>

Forest_image1

17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Το 17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο με κεντρικό θέμα «Η Συμβολή της Σύγχρονης Δασοπονίας και των Προστατευόμενων Περιοχών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη» πραγματοποιήθηκε στην Κεφαλονιά, στις 4-7 Οκτωβρίου 2015.

Περισσότερα >>

Το έργο LIFE+ AdaptFor στην έκδοση LIFE and Climate change adaptation

Το έργο LIFE+ AdaptFor στην έκδοση LIFE and Climate change adaptation

Η θεματική έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «LIFE και προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή», φιλοξενεί το άρθρο «LIFE helps Greek forests to cope in a changing climate» (το LIFE βοηθά τα ελληνικά δάση να ανταπεξέλθουν στην αλλαγή του κλίματος).

Περισσότερα >>

Ολοκλήρωση της Α’ φάσης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών

Ολοκλήρωση της Α’ φάσης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών

Ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015 η Α’ Φάση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών (ΕΠαΔ). Το ΕΠαΔ φιλοδοξεί να οργανώσει σε ένα ενιαίο και διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα, προσβάσιμο από όλους, την πληροφορία που περιλαμβάνουν οι δασικές διαχειριστικές μελέτες.

Περισσότερα >>

Το Κέντρο Πληροφόρησης Ολύμπου ανοίγει τις πύλες του

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ανοίγει τις πύλες του

Ο Όλυμπος είναι παγκοσμίως γνωστός για τη φύση του, για τον πλούτο φυτών και ζώων, για την παρουσία ειδών σπάνιων και μοναδικών στον κόσμο, για το γεωλογικό ενδιαφέρον του.

Περισσότερα >>

Προσεχείς εκδηλώσεις

21/03/2016 Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

09/05/2016 - 11/05/2016 Συνάντηση εργασίας για τη διαχείριση μεσογειακών δασών και το δίκτυο Natura 2000

 

logo_EKBY

  

  

LIFE14/GIE/GR/000304 LIFE ForestLife
Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα.

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

http://forestlife.gr/

Facebook Twitter
MailerLite