Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief januari 2016

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.
Velen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

Gelukkig 2016

Het Maasland Gilde wenst alle medewerkers, vrijwilligers en overige relaties een voorspoedig, gelukkig en gezond 2016 toe.

Terugblik Samen Actief en SamSam

In 2015 zijn we definitief gestopt met Samen Actief. Het Maasland Gilde had de hoop met Samen Actief een nieuwe, grote belangstelling trekkende activiteit in huis te halen. Samen Actief is de activiteit waarbij belangstellenden sociale contacten en activiteiten kunnen uitbreiden, versterken of opnieuw opbouwen. Samen Actief bemiddelt mensen die een of meerdere personen zoeken om samen een leuke, educatieve, kunstzinnige of sportieve activiteit te ondernemen. Helaas voor het Maasland Gilde kwam SamSam.

SamSam (digitale marktplaats voor en door bewoners van de Gemeente Oss) is begin 2015 gestart. Het is een initiatief van Rigom, Vivaan, MEE en Aanzet. Naast de categorieën klussen, tuin, etc. zijn er ook twee specifieke categorieën die zich richten op contacten: “gezelschap/ontspanning volwassenen” en “gezelschap/ontspanning ouderen”. Mensen kunnen zich gratis digitaal opgeven en RIGOM heeft ook vrijwilligers die ondersteuning bieden als iemand digibeet is.

SamSam en Samen Actief richten zich op dezelfde doelgroep, waarbij SamSam het voordeel heeft  dat het gratis is en door een professionele organisatie wordt opgezet.

Als het Maasland Gilde het project “Samen Actief” nieuw leven zou willen inblazen, dan moest veel tijd en geld worden geïnvesteerd in de pr: folders verspreiden, mogelijke verwijzers benaderen etc. En dit alles regelmatig blijven herhalen. De initiatiefnemers van SamSam hebben alle contacten en de professionele krachten al. De vraag was dan of er wel plaats is voor deze twee activiteiten naast elkaar.

Het Maasland Gilde heeft na ampel beraad besloten te stoppen met “Samen Actief”.

Daarbij werd geregeld dat de huidige deelnemers zo nodig begeleid werden bij de overstap naar SamSam en reeds betaald inleggeld werd geretourneerd. 

Vrijwilligerscafé

In 2015 hebben we met succes het Vrijwilligerscafé opgestart. Er zijn inmiddels al twee bijeenkomsten geweest, steeds op een donderdagmiddag in februari en september in het Talentcentrum aan de Berghemseweg. Afgesproken is het Vrijwilligerscafé voor onze aanbieders ongeveer 2 tot 3x per jaar te organiseren, los van de vrijwilligersavond.

Uitgangspunt van het Vrijwilligerscafé is dat het Maasland Gilde een belangrijke rol heeft bij het tot stand brengen van contact, interactie en begrip tussen uiteenlopende groepen.

Ook blijken de bijeenkomsten in het Vrijwilligerscafé een goede manier om één-op-één informatie uit te wisselen.

Nieuwe website en nieuwsbrief

In 2015 is ook ander type website in gebruik genomen, wat eigentijdser en aangepast aan het gebruik van smartphones en tablets. Ook de nieuwsbrief heeft een ander uiterlijk (en innerlijk) gekregen. Het uiterlijk en de techniek zijn weer bij de tijd.

In 2016

hopen we dat onze vrijwilligers trouw hun diensten zullen blijven aanbieden en dat vele belangstellenden het Maasland Gilde weten te vinden.

Ook in 2016

gaan we door met onze natuurwandelingen onder leiding van IVN gids Toon Voets en beginnen we op vrijdag 29 januari met een Nieuwjaarswandeling nabij het Ganzenven.
Het gebied wordt gekenmerkt door de resultaten van rigoureuze bosomvorming en door heidevlaktes. We kunnen nog de effecten zien van oude zandverstuivingen.
Startpunt bereikbaar via de Hoessenboslaan in Berghem, deze laan volgen tot aan het einde nabij no 60; daar de auto parkeren. Postcode 5351 PD 60
Voor de meest actuele informatie en voor een plattegrondje met routeaanwijzingen kunt u kijken op: www.maaslandgildeoss.nl

Om nog enigszins kostendekkend te blijven, per wandeling is een afdracht aan het IVN verschuldigd, zijn we helaas wel genoodzaakt de prijs per wandeling in 2016 te verhogen van € 2,50 naar € 3,00. 

Algemene informatie natuurwandelingen

Het verzamelpunt voor alle wandelingen is de parkeerplaats voor het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 te Oss. Vandaar gaan we om 13.30 uur met gecombineerd vervoer naar de plaats van bestemming. De wandeling begint rond 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Wilt u op eigen gelegenheid direct naar de plaats van bestemming rijden, kijkt u dan op onze website voor verdere informatie.
U kunt zich aanmelden voor de wandeling bij het Maasland Gilde Oss. U kunt dit per e-mail doen, via de website, telefonisch of tijdens het spreekuur op donderdag.
De kosten van deelname bedragen voortaan € 3,00 per persoon.

Voor de meest actuele informatie en voor plattegrondjes met routeaanwijzingen kunt u kijken op www.maaslandgildeoss.nl