http://www.phonirosystems.se/

Intervju med Emelie Alderud Eliassson

Phoniros chefsutbildningar

Det här är Emelie Alderud Eliasson. Hon är verksamhetskonsult på Phoniro. Tillsammans med Tony Högnelid genomför hon chefsutbildningar för chefer i äldreomsorgen. Här berättar Emelie om utbildningen och om hur den kan hjälpa chefer att klara de utmaningar som äldreomsorgen står inför:

” Att chefsutbildningar är så uppskattade, tror jag beror på att deltagarna får diskutera konkreta problem som uppstår i vardagen och att man får handfasta råd om hur man löser de problemen,    t.ex hur man anpassar sin bemanning när behoven varierar. Utbildningen sätter nog fingret på de utmaningar som många verksamheter står inför och vi ger tips om hur man kan arbeta mer effektivt genom relevant uppföljning och anpassning.”

Under hösten 2014 har 20 kommuner deltagit i den chefsutbildning som Emelie Alderud Eliasson och Tony Högnelid genomfört. Gensvaret har varit mycket positivt. Resultatet av den enkät som fyllts i av alla deltagare visade höga betyg på både innehåll och genomförande. Vi erbjuder utbildningen även under 2015. Mer information om kurstillfälle och plats uppdateras på vår hemsida.

Facebook Linkedin Twitter

Rörkullsvägen 4

302 41 Halmstad

010-4567 20

Vi reserverar oss för felskrivningar och ändringar.

www.phoniro.se