Nieuwsbrief Het Wisentbos - april 2015

Nieuwsbrief Stichting Het Wisentbos

Voortgang Projecten

De huidige stand van de projecten is:

  • De route voor het Wisenteducatiepad is bijna definitief.
  • Een begroting voor de realisatie van de 1e fase voor een bostheater is in voorbereiding.
  • Een agenda voor activiteiten in het Wisentbos staat op de website van het Wisentbos

Vragen over deze projecten? Laat een berichtje achter via info@hetwisentbos.nl

Eiland naar Wijland

Binnen het project Eiland naar Wijland worden plannen voorbereid voor een regionalewijlanddag. Dit moet een groot cultuur-ennatuur evenement in de regio gaan worden.Vanuit Eiland naar Wijland is eveneens de pilot voor bloemrijke zones in het Wisentbosmogelijk gemaakt. Dit project is goed aangeslagen. Volgend jaar wil de Stichting dit continueren.

Oproep Vrijwilligers

In het Wisentbos is de laatste maanden veel gebeurd. Het gehandicapten-pad heeft een opknapbeurt gehad. Routepaaltjes zijn op sommige plekken vervangen en langs het gehandicapten-pad zijn nieuwe paaltjes gezet. Nu willen we graag dat dit zo blijft. We vragen als stichting of vrijwilligers zich willen aanmelden voor werkzaamheden als bijvoorbeeld; controleren van bebording en routepalen; afval ruimen; vernielingen melden; kleine snoei werkzaamheden uitvoeren. Aanmelden kan via info@hetwisentbos.nl

Evenementen en Facebook

De facebookpagina wordt goed bezocht. Deze maand zelfs 703 bezoekers! In samenwerking met IVN-afdeling Dronten is een nachtvlinder excursie (11 sept jl.) georganiseerd. Op vrijdag 25 september was de Rabodoet dag. Medewerkers van de Rabobank hebben veel werk verzet door routepaaltjes te plaatsen en snoei werkzaamheden uit te voeren.

Komende evenementen:

  • Paddestoelen-excursie - 14 oktober
  • Nacht van de nacht - 24 oktober
  • Passie in de polder - 11 en 12 december
  • Theatervoorstelling Wende2001 - 9 januari 2016

Uit-Agenda Het Wisentbos

Een oproep aan alle betrokken bedrijven en instellingen die evenementen organiseren in en rondom het Wisentbos om agendapunten door te sturen naar info@hetwisentbos.nl. Op die manier kunnen we als Stichting een algeheel overzicht van activiteiten op de agenda van het Wisentbos plaatsen. Zie hiervoor onze website www.hetwisentbos.nl.