Rydbo Saltsjöbads nyhetsbrev

Nyhetsbrev # 2 - 25 mars 2016

Valborg

Valborg i år går av stapeln vid Stora Badet. Samling kl 19.30 och brasan tänds kl 20:00.

Brasan är redan nu stor så vi uppskattar om inga ytterligare lass med ris körs till Stora badet utan istället eldas på egen tomt, alternativt fråga gärna er ängsgruppsansvarige om lämplig plats i ert område.

Simskola 2016

Simskolan är nu bestämd till veckorna 30-31.

Anmälningsformulär kommer komma ut inom kort.

Gång och cykelväg till Kulla vägskäl

Trafikverket planerar för en gång och cykelväg längs med Svinningevägen. Den sluter an till den gång och cykelväg som kommunen nu bygger och ska gå fram till Kulla. Vid Kulla planerar man en gång- och cykelport under Vaxholmsvägen. Föreningen har lämnat ett yttrande som underlag till de handlingar som ska gå ut för samråd där vi säger att: 

  • Vi ser fram emot en gång- och cykelväg till Kulla
  • den 90-gradiga kurvan vid Prästtorpet måste rätas ut
  • Infartsparkeringen vid Kulla behöver utökas
  • Det behövs en vägbelysning längs med gång- och cykelbanan
  • Vi dock säger nej till en gång – och cykelport – detta med tanke på framför allt kvinnors trygghet och säkerhet, då många, med rätta, kan uppleva det som mycket obehagligt att till exempel en sen kväll passera tunneln ensam. Alternativ finns i form av, till exempel, viadukt, eller att leda in bussen mot Vaxholm på busslingan vid parkeringen.

Båtplatsinventeringen

Båtplatsinventeringen får nu anses avslutad och nu finns en väldigt bra förteckning av båtarna på våra allmäningar inför framtida utveckling av våra bryggor. Tack för allas medverkan!

Inventeringen i dess helhet kommer tillgängliggöras inom kort.

Svavelsövägen och kommunens planer på bussväg

Föreningen bevakar detta ärende och har efterfrågat ett möte med kommunen, dock råder stiljte i frågan just nu.
Mer information finns i Nyhetsbrev #6 2015.

Vårt överklagande av lantmäteriets beslut

Lantmäteriet har beslutat att 5 nya fastigheter som byggs i Valsätra på Rydbo Saltsjöbadsidan av Svinningevägen ska ingå i vår förening. Ärendet är aningen komplicerat då det visar sig att Valsätra inte är en fastighetsägareförening och tillfartsvägarna inte tillhör vår förening.

Föreningen har överklagat lantmäteriets beslut.

Fritidskommittén Junior

Driftiga barn med önskan om att mer roliga saker ska hända för barnen i området har nu startat "Fritidskommittén Junior".

Överhörda planeringssamtal pratar om vattenkrig vid stora badet, fotbollsmatcher, sandslottstävling mm mm.

Har du roliga idéer eller vill du vara med och planera? Kontakta Agnes och Vera på junior@rydbosaltsjobad.se

Årsmöte & Städdag

Vi påminner igenom att årsmöten och städdag för 2016.

       - Årsmöten sker den 24 april på Skåvsjöholm
       - Städdag sker den 23 april

Officiell kallelse med årsmöteshandlingar kommer inom kort.

Korta notiser

  • Ett trappräcke på trappan vid Skallerormsstigen utlovas till våren.

Datum i kalendern

23/4 - Städdag

24/4 - Årsmöte

30/4 - Valborgsmässofirande Stora badet

Styrelsen i mars önskar Glad Påsk genom Marianne Lidbrink