Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief mei 2016

Vrijwilligers delen belangeloos kennis, kunde en ervaring

Het Maasland Gilde is een organisatie die bemiddelt als mensen hun ervaringen en bekwaamheden willen delen. Velen hebben via studie, hobby of werk waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die ze met anderen willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

Naamsbekendheid

Voor veel mensen is het Maasland Gilde al zo’n vijfentwintig jaar een begrip.
Helaas voor nog veel meer personen is onze stichting totaal onbekend. In een poging wat aan naamsbekendheid te doen wordt op donderdagmiddag 12 mei van 14.00 tot 16.00 uur een informatiemiddag georganiseerd. Speciale uitnodigingen zijn gestuurd naar dorps- en wijkraden, bladen, ouderorganisaties, beheerders wijkgebouwen en instanties in Oss en regio.
Onder het genot van koffie, thee, koek en een drankje presenteren we het Maasland Gilde en daarna wordt met andere organisaties van gedachten gewisseld over kansen en mogelijkheden die er voor elkaar kunnen zijn. We hopen op een grote opkomst in de grote zaal van de Sibeliusflat, Sibeliuspark 136, 5343 BK Oss (gratis parkeren). Ook de lezers van deze nieuwsbrief zijn van harte welkom.

PROGRAMMA:

14.00 uur: Ontvangst met koffie, thee, koek
Van 14.00 tot 14.45 uur: Informatie over Maasland Gilde
Van 14.45 tot 15.15 uur: Wat kunnen we voor elkaar betekenen
Van 15.15 tot 16.00 uur: Ontmoetingsborrel
16.00 uur: Sluiting

Het 25 jarige Maasland Gilde hoopt u te ontmoeten.

Graag tot 12 mei.

Voor meer informatie klik op Informatie flyer.
U kunt zich aanmelden via de volgende link: aanmelden 12 mei , per telefoon, per mail of per post.

Conversatie Frans

 Helaas voor het Maasland Gilde gaat Nelly van den Heuvel stoppen met het aanbieden van conversatie Frans. De afgelopen drie jaren heeft Nelly tot grote tevredenheid van de deelnemers de mogelijkheid geboden hun Franse conversatie te verbeteren. Nu wil ze wat meer vrije tijd overhouden. Het algemeen bestuur van het Maasland Gilde is Nelly erg dankbaar voor de wijze waarop zij conversatie heeft verzorgd. 
We hopen uiteraard weer een nieuwe aanbieder voor conversatie Frans te kunnen vinden. Iets voor U?

Laaggeletterdheid

Met medewerkers van de bibliotheek is het Maasland Gilde in overleg om de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van laaggeletterdheid te verkennen. Eén van de zaken die ter sprake kwam is het voor de gemeente Oss vastleggen van het taalaanbod van allerlei instanties in een zogenaamde Taalzoeker. In zo’n gids moet inzichtelijk worden wie wat te bieden heeft op het gebied van taalverwerving.

Stadswandelingen in het centrum van Oss op eerste woensdag van de maand en derde donderdagavond

Woensdagmiddag om 14.00 uur met vertrekpunt de VVV.
Data: 4 mei, 1 juni, 6 juli, 3 augustus en 7 september.

Donderdagavond om 19.00 uur met vertrekpunt "De Groene Engel" kruisstraat 15.
Data: 19 mei, 16 juni, 21 juli, 18 augustus en 15 september.

Voor groepen kunnen op afspraak stadswandelingen geregeld worden.

Om mensen die op campings in de regio verblijven op het bestaan van stadswandelingen te attenderen, zijn naar de campings in de regio folders gebracht of gestuurd. Ook is informatie over het Maasland Gilde gestuurd naar de redacties van wijk- en dorpsbladen.

Natuurwandeling 20 mei Groenendijk bij Berghem

Deze wandeling werd in 2015 wegens te warm weer afgelast.De strijd om de Beerse Overlaat resulteerde in een gemetselde muur die niet gemakkelijk “doorstoken” kon worden. We lopen dit keer het zuidelijkste stukje van deze dijk, vlakbij Berghem. Het eerste gedeelte is een dichtbegroeid bosje geworden wat veiligheid biedt aan veel vogels.
Startpunt te bereiken door op de Berghemseweg tussen Berghem en Haren af te slaan naar de Nieuwe Spaanse Steeg en bij de haakse bocht nabij een dicht bosje te parkeren.

Algemene informatie natuurwandelingen

Het verzamelpunt voor alle wandelingen is de parkeerplaats voor het Anton Jurgenshuis,
Schadewijkstraat 6 te Oss. Vandaar gaan we om 13.30 uur met gecombineerd vervoer naar de plaats van bestemming. De wandeling begint rond 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Wilt u op eigen gelegenheid direct naar de plaats van bestemming rijden, kijkt u dan op onze website voor verdere informatie.
U kunt zich aanmelden voor de wandeling bij het Maasland Gilde Oss. U kunt dit per e-mail doen, via de website, telefonisch of tijdens het spreekuur op donderdag. U kunt zich ook aanmelden bij het vertrekpunt van de wandeling.
De kosten van deelname bedragen € 3,00 per persoon.
Voor de meest actuele informatie en voor plattegrondjes met routeaanwijzingen kunt u kijken op: overzicht-natuurwandelingen