Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief november 2015

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.
Velen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

Vrijwilligersbijeenkomst

Op donderdagmiddag 24 september was in het Talentcentrum aan de Berghemseweg het Vrijwilligerscafé.
Er werd de aanwezigen gevraagd in een tweetal groepen te brainstormen over het gebruik van de slogan van het Maasland Gilde.De bekendheid van de aanwezigen met de aloude spreuk "De een doet wat hij kan, de ander leert ervan" bleek niet bijster groot te zijn. In groepen en later plenair is van gedachten gewisseld over de betekenis van het Maasland Gilde en werd gevraagd te zoeken naar een aansprekende slogan. Uit de gevonden suggesties blijkt dat de huidige slogan niet meer aanspreekt. Het bestuur kreeg de opdracht zich te buigen over de gedane voorstellen met betrekking tot het gebruiken van een slogan en het onder brede aandacht brengen van activiteiten van het Maasland Gilde.

Nieuwe slogan Maasland Gilde

Inmiddels heeft het algemeen bestuur zich gebogen over de gedane voorstellen aangaande het gebruiken van een slogan en het onder brede aandacht brengen van activiteiten van het Maasland Gilde. Na ampele overwegingen is besloten voortaan de volgende leus te gebruiken:
Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring
We denken met deze spreuk een meer eigentijdse benadering gevonden te hebben. De nieuwe slogan verwijst indirect ook naar het brede aanbod van het Maasland Gilde en de functie van de stichting als doorgeefluik en dekt de missie.

Vrijwilligersavond

Per traditie organiseren we ieder jaar een vrijwilligersavond. Deze keer op vrijdag 6 november. Het is een 'dankjewel' voor de inzet van de vrijwilligers van het Maasland Gilde in het afgelopen jaar. Het is gebleken dat het jeu de boules, het ‘elkaar ontmoeten’ in een mooie, sportieve omgeving met een hapje en een drankje een goede formule is. Daarom is hier ook dit jaar weer voor gekozen.

Toren in de steigers

Jammer voor de liefhebbers, het is momenteel niet mogelijk de toren van de Grote Kerk te beklimmen, Ze staat voor onderhoud in de steigers. Het is wel de moeite waard de gigantische steiger met lift aan de noordzijde van de toren te bekijken. 

Natuurwandeling 6 november Rijsvennen (een nieuw project)

Het plan voor de Rijsvennen is geschreven in 2002. De uitvoering is gestart in 2009. Veertien hectaren landbouwgrond zijn afgegraven en de arme gele grond is daarbij bloot komen te liggen. Bovendien zijn er enkele vennen gegraven, soms wel tot een diepte van twee meter. Daardoor ontstaan plassen en een drassig gebied waarin kikkers en salamanders zich thuis kunnen voelen. De eerste resultaten zijn nu zichtbaar.
Startpunt: Richting Berghem en vandaar naar het einde van de Zevenbergseweg, waar de Rijsvensestraat wordt overgestoken, nabij het Mariakapelletje.

Algemene informatie natuurwandelingen

Het verzamelpunt voor alle wandelingen is de parkeerplaats voor het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 te Oss. Vandaar gaan we om 13.30 uur met gecombineerd vervoer naar de plaats van bestemming. De wandeling begint rond 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Wilt u op eigen gelegenheid direct naar de plaats van bestemming rijden, kijkt u dan op onze website voor verdere informatie.
U kunt zich aanmelden voor de wandeling bij het Maasland Gilde Oss. U kunt dit per e-mail doen, via de website, telefonisch of tijdens het spreekuur op donderdag.
De kosten van deelname bedragen voortaan € 2,50 per persoon.

Klik hier voor actuele informatie