Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief februari 2016

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.
Velen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

Uitbreiding van het aantal stadswandelingen

De stadsgidsen gaan, naast de traditionele middagwandelingen, ook avondwandelingen houden met als startpunt "De Groene Engel". Dat zal op de derde donderdagavond van de maand zijn. Het is een proef van mei tot en met september en wordt in eigen beheer (d.w.z. zonder de VVV) georganiseerd. Op onze website vindt u de data en vertrektijden.

Promotiefilmpje

Op onze website www.maaslandgildeoss.nl staat een promotiefilmpje over activiteiten van het Maasland Gilde. Een van onze medewerkers heeft onlangs het filmpje aangepast. Dat was nodig geworden door het gebruiken van de nieuwe slogan “Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring” en vanwege het wegvallen van de mogelijkheid tot het bezoeken van het Stadsarchief in de Peperstraat tijdens een stadswandeling. Door de aanpassingen is het promotiefilmpje weer actueel en het geeft nog steeds een mooi overzicht. Ook is het filmpje op een cd-r gezet, zodat het altijd gebruikt kan worden bij presentaties zoals onlangs nog is gebeurd bij de uitleg aan Passage.

Aanbieder conversatie Duits gevraagd

De conversaties in het Frans, Engels en Spaans lopen voorbeeldig. Als er belangstelling komt voor conversatie Duits dan kunnen we zo’n verzoek honoreren. Toch zijn we voor conversatie Duits nog op zoek naar een persoon die de Duitse taal goed beheerst en bereid is de kennis daarvan ter beschikking te stellen aan belangstellenden.  

Spreekuur

Het spreekuur op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur blijft in het huidige kantoor aan de Schadewijkstraat. Dit kantoor huren we van RIGOM. De fusie van RIGOM, Aanzet, MEE en Vivaan tot "ONS Welzijn" heeft vooralsnog geen invloed op de locatie van het kantoor. Voor het advies, inschrijvingen enz. blijft u daar dus welkom. Op dinsdagmiddag is in hetzelfde kantoor het spreekuur voor Samenspraak.

Samenspraak

Bij Samenspraak komen vrijwilligers van het Maasland Gilde en anderstaligen bij elkaar om de Nederlandse taal en cultuur te delen. Door veelal wekelijkse gesprekken over allerlei onderwerpen worden de spreekvaardigheid en woordenschat van anderstaligen vergroot. Ook de vrijwilliger, die Samenspraak aanbiedt, kan veel opsteken over de achtergronden en levenswijze van de anderstalige.

Op dit moment zijn bij Samenspraak in totaal 26 koppelingen. Met name de laatste maanden zijn er veel aanmeldingen geweest. De ontmoetingen vinden plaats in een informele en persoonlijke sfeer bij elkaar thuis. 

Winterwandeling 29 januari

De winterwandeling was een succes,
De 11 deelnemers kregen tijdens een rondwandeling om het Ganzenven uitgebreide toelichting op de bosomvorming die al lang in dit gebied plaatsvindt.
Mierenhopen en van kruin ontdane dode bomen tonen het succes. De mierehopen hebben warmte nodig die door de zon in uitgedunt bos komt. De dode bomen worden bezocht door spechten. In de door hen achtergelaten openingen nestelen weer kleinere vogels die in steeds groter aantallen in het bos terugkomen.

Natuurwandelingen

Onder het aanbod van het Maasland Gilde vallen natuurwandelingen. Om aandacht voor een nieuwe natuurwandeling te genereren wordt tijdig een persbericht verzonden naar alle regionale media. Vervolgens is het afwachten wat daarvan wordt geplaatst. Voor de wandeling van vrijdag 29 januari verschenen aankondigingen in Regio, Sleutel, Brabants Dagblad, Kliknieuws en het stond op diverse websites zoals bijvoorbeeld op uitpuntoss.nl

Ook de inhoudelijke voorbereiding voor de wandeling wordt erg serieus genomen. Aan de recente winterwandeling werd deelgenomen door 11 personen. We hopen dat het aantal deelnemers aan de wandelingen gaat toenemen. Zie onze website voor een overzicht van de volgende wandelingen van het Maasland Gilde.