Rydbo Saltsjöbads nyhetsbrev

Nyhetsbrev # 4 - 14 juli 2016

Midsommar

Tack alla som engagerade sig och gjorde midsommar till en sådan succé! Med start nästa år kommer ansvaret för att arrangera midsommarfirandet att rotera i området, mer information kring detta kommer!

Klippning av ängar och diken

Snart (vecka 28 till 29) är det dags för klippning av våra ängar och diken. Vi tipsar samtliga fastighetsägare om att klippa i diket utanför den egna fastigheten. Då blir det garanterat klippt som man vill ha det. 

Om alla fastighetsägare också klipper häckar och sly som växer i vägområdet i och utanför den egna tomten behöver föreningen inte göra detta.Föreningen kan annars komma att tvingas hyra in en entreprenör som gör det maskinellt. Och det kommer inte att se särskilt snyggt ut.Särskilt viktigt är det att hålla efter växtligheten ii vägkorsningar.

Båtstorlek på våra vatten

Kom ihåg att tillåten båtstorlek vid bryggor på föreningens vatten är ca 7 gånger 2 meter. Tvekar du om din båt är tillåten eller ej? Tag kontakt med styrelsens bryggansvarige Hans Ward, kontakt hans.ward@rydbosaltsjobad.se eller tel nr 08-756 16 88 för hjälp med bedömning. Bryggpolicyn finns på hemsidan.

Sophantering i kommunen

Kommunen har kommit med förslag för ny avfallshantering, bla så föreslås sophämtning endast varannan vecka under sommartid till skillnad från dagens varje. Läs hela handlingen här. Finns synpunkter skriv ett mail till avfall@roslagsvatten.se innan den 9 september. Kopiera även gärna mailet till styrelsen@rydbosaltsjobad.se.

Korta notiser

  • Sålt eller köpt en fastighet? Se till att ändringar och kontaktuppgifter blir förmedlade till styrelsen

  • Bygger du nytt? Vänligen informera entreprenörer om gällande hastighetsbegränsning i området. Många kör väldigt fort.

  • Trappräcke på trappan vid Skallerormsstigen är nu färdigt!

Datum i kalendern

 

Inga planerade aktiviteter i kalendern

Styrelsen i juli genom Marianne Lidbrink