http://www.phonirosystems.se/

Intervju med Malin Bergqvist

Berätta lite om din roll på Phoniro:

Mitt mål är att alla våra produkter ska bidra med maximal nytta för användaren och dessutom vara lätta, intuitiva och genuint trevliga att använda. Vägen dit inbegriper många arbetsmoment. Jag är delaktig från och med att vi får en idé om en ny produkt som kan fylla ett behov, sedan hela vägen under utvecklingen och skarpt införande ute i verksamheter. Då börjar processen om: vi utvärderar hur produkten till slut blev, hur den kan förbättras och sedan arbetar vi fram nästa version. Jag dokumenterar insikter för senare nytta.

Som användbarhetsspecialist samarbetar jag mycket med projektgrupper, verksamhetskonsulter, produktägare, utvecklare, support och verkliga användare. Det är viktigt att få in många perspektiv och förankra beslut hos flera parter. Utvecklingen sker i korta cykler där jag utvecklar en idé i samråd med andra, testar, förbättrar och testar igen. Ju fler sådana korta cykler vi hinner göra, desto bättre blir lösningen ute i verksamheterna.

Jag är alltid intresserad av att prata med våra användare och kunder. Känn dig varmt välkommen att höra av dig till mig med frågor, åsikter, idéer och behov.

Varför ville du börja arbeta på Phoniro?

När jag studerade kognitionsvetenskap arbetade jag i hemtjänsten om somrarna, där vi använde Phoniros digitala pennor för att registrera besökstid. Men i övrigt arbetade vi nästan helt utan tekniska hjälpmedel, vilket ofta kändes ineffektivt och bökigt. Där såg jag ett stort behov av genomtänkt teknik för att lösa problem när människorna inte räcker till.

Jag skrev mitt examensarbete om välfärdsteknologi i äldreomsorgen, inom ett triple helix-projekt där Phoniro var en av parterna. Efter projektet rekryterades jag till Phoniro, vilket passar som handen i handsken. Det finns så mycket kunskap och driv på Phoniro att vara först med att möta framtidens behov i omsorgen, en bransch som kommer att springa på stora utmaningar om några år. Det är så roligt att vara med och utveckla verktyg som jag själv saknade och som mina vänner kan ha nytta av i sitt arbete.

Berätta om en typisk vanlig arbetsdag på Phoniro:

Jag har ofta möten med olika team eller projektgrupper på företaget för att samla in kunskap till utvecklingsprojekt. Ofta är det även någon aktivitet med användare som ska planeras, som workshops, observationer eller intervjuer.

Mycket tid går till prototyputveckling när vi kommit förbi förstudien i ett projekt. Första versionerna är ofta pappersskisser, sedan blir de digitala och klickbara, så att vi tidigt kan se hur slutprodukten skulle se ut.

Jag försöker att klämma in lite inspiration och omvärldsbevakning varje dag. Det är viktigt att hålla sig a jour med teknik- och designtrender, forskning, lagar och förändringar i verksamheternas arbete, om vi ska ligga i framkant.

Favoritstunden på förmiddagarna är frukostfikan, då lär jag mig ofta något nytt över kaffet. Där kan vi också lufta idéer som kan vara fåniga till att börja med, men vissa blir verkliga kandidater till nya produkter eller funktioner.

Vad gör du helst på fritiden?

Under en vanlig vecka lägger jag gärna tid på sång, fotografi, dans, matlagning och en bra bok. Annars reser jag gärna, utomlands eller bara till västkusten, där jag kommer ifrån. När vädret är varmt står vandring, cykling och segling högt på listan.

Beskriv dig själv med tre ord:

Delar gärna engagemang.

Rörkullsvägen 4

302 41 Halmstad

010-4567 200

www.phoniro.se