Nieuwsbrief Het Wisentbos - april 2015

Nieuwsbrief Stichting Het Wisentbos

​Brainstormbijeenkomst

Op 1 april is 2015 is bij XL De Ateliers een brainstorm bijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst is een nieuw logo voor Stichting het Wisentbos gepresenteerd. De nieuwe website www.hetwisentbos.nl ging online.

Vele organisaties en personen hebben deze avond een bijdrage geleverd. Ieder kreeg de gelegenheid een toelichting te geven op plannen en activiteiten voor het Wisentbos. Binnenkort wil Stichting het Wisentbos een gezamenlijke agenda met activiteiten opstellen. Deze agenda komt dan op de nieuwe website van de Stichting te staan.

​Projecten

Voor dit jaar heeft de Stichting Het Wisentbos een aantal projecten uitgezocht die extra prioriteit verdienen. De projecten die Stichting het Wisentbos dit jaar willen oppakken zijn:

  • aanzet geven voor een wisenteducatiepad
  • onderzoek naar opzet en realisatie van een bostheater
  • agenda beheer voor activiteiten in het Wisentbos

Vragen over deze projecten? Laat een berichtje achter via info@hetwisentbos.nl.

​Eiland naar Wijland

Stichting het Wisentbos is vertegenwoordigd in de kerngroep van Eiland naar Wijland. Binnen de kerngroep zitten allerlei organisaties en personen die hetzelfde doel hebben, namelijk de omgeving van de Wisentweg en Gildenpenningdreef een nog bredere bekendheid geven. Door met enthousiaste mensen samen te werken is veel mogelijk. De Gemeente Dronten steunt dit initiatief. Zij zien de kerngroep als een goed voorbeeld van (burger)participatie.

​Vrijwilligers

In het Wisentbos worden diverse beheerwerkzaamheden uitgevoerd. Meestal gebeurt dit onder begeleiding van Landschapsbeheer Flevoland. Echter ook de Stichting zelf heeft een eigen vrijwilligersgroep namelijk Vrienden van het Wisentbos. Geïnteresseerden die als vrijwilliger wat willen doen kunnen contact opnemen met de coördinator Fanny de Ruiter ( vrienden@hetwisentbos.nl)

​Facebook

Stichting het Wisentbos is ook actief op Facebook. Regelmatig worden nieuwe berichten op deze pagina geplaatst. Het is leuk om eens een foto of een leuke waarneming te melden via Facebook. Zo kunnen mooie momenten ook via social media onder ieders aandacht worden gebracht. De Facebookpagina wordt goed bezocht. Het aantal bezoekers ligt op dit moment tussen de 80 en 90 personen.

​Uit-Agenda Het Wisentbos

Op de UIt-Agenda van het Wisentbos kan iedere organisatie die in en rond het Wisentbos activiteiten organiseert zijn informatie kwijt. Evenementen vanuit sport, cultuur, onderwijs, bedrijven; ieder kan zijn evenement hierop vermelden. Diverse organisaties en personen zijn hierover geïnformeerd. Ben je nog niet op de hoogte en wil je graag contact? Stuur een bericht naar info@hetwisentbos.nl