Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief maart 2016

Vrijwilligers delen belangeloos hun kennis, kunde en ervaring

Het Maasland Gilde is een organisatie die bemiddelt als mensen hun ervaringen en bekwaamheden willen delen. Velen hebben via studie, hobby of werk waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die ze met anderen willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag over het kalenderjaar 2015 is gereed en is te vinden op onze website. In het jaarverslag wordt bijvoorbeeld een overzicht gegeven van alle activiteiten, data, de organisatie en missie en behandelde onderwerpen. Jaarlijks wordt het verslag naar een vijfentwintigtal instanties, waaronder de gemeente Oss, gestuurd. De gemeente heeft het verslag nodig bij de beoordeling van de subsidie aanvrage.
Klik hier als u het verslag wilt downloaden.
We vinden het prettig en leerzaam als we op- of aanmerkingen krijgen over het verslag. Dat kan door op onze website onder Contact het contactformulier te openen en in te vullen.

Nieuwe penningmeester

We zijn er gelukkig in geslaagd een nieuwe penningmeester te vinden. De heer Adriaan Hendriks gaat deze taak op zich nemen. Hij vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijks bestuur. We wensen Adriaan veel succes toe.

Secretaris neemt afscheid

Onze secretaris heeft per 1 maart zijn functie neergelegd. Naar een nieuwe secretaris zijn we ook nog op zoek en we hopen daar snel in te kunnen slagen. Vooralsnog zal de 2e secretaris als waarnemend secretaris fungeren. 
Scheidend secretaris Bert Brussaard had ook als taak de coördinatie van de activiteiten vallend onder de noemer sociaal-cultureel. Voorlopig neemt Agnes Schaapsmeerders die coördinatie over.

Overige vacatures bij het bestuur van het Maasland Gilde

Het Maasland Gilde heeft een uitvoerend bestuur ter aanvulling 2 nieuwe bestuursleden, te weten een secretaris en een algemeen bestuurslid.
Het algemeen bestuurslid krijgt als aandachtsgebied het organiseren van bijeenkomsten voor de eigen vrijwilligers.
Gevraagd worden personen met een brede interesse en communicatieve vaardigheden.
Geboden wordt een groep bestuursleden om mee samen te werken en boeiende projecten om verder te ontwikkelen.
Werktijden zijn in overleg te regelen en behelzen gemiddeld een dagdeel per week.
Belangstellenden worden uitgenodigd voor een gesprek met het dagelijks bestuur.
Aanmelden kan via e-mail: maaslandgildeoss@hetnet.nl
Voor verdere informatie kunt u bellen met het telefoonnummer: 0412 647 140.  

U zoekt bemiddeling voor……

neem dan contact op!!!

Als u op zoek bent naar een bepaalde activiteit en u vindt daarvoor niet direct aansluiting bij een vereniging of stichting, stuur dan een bericht naar het Maasland Gilde. Wij gaan graag op zoek voor u.

Een bericht

Als u een bericht wilt versturen, ga dan naar www.maaslandgildeoss.nl,  de website van het Maasland Gilde.
Onder het menu-item "Contact" vind u het contactformulier.
U kunt ook uw mening of informatie geven in het gastenboek.

Breimiddag in de bibliotheek

Op zondagmiddag wordt in de bibliotheek dikwijls een bijzondere activiteit georganiseerd.
Op 28 februari was er bijvoorbeeld een breimiddag en natuurlijk waren daarbij dames van de activiteit Stitch & Bitch, ook een onderdeel van het Maasland Gilde, present.