Nieuwsbrief april 2015

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief april 2015

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.
Velen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

De nieuwsbrief "Nieuwe stijl"

We zijn gestart met de nieuwsbrief "Nieuwe stijl" omdat de oude nieuwsbrief in sommige e-mailprogramma's problemen vertoonde. U kunt nu ook de brief in uw browser lezen wat de leesbaarheid kan vergroten. We hopen dat u de verandering als een verbetering ervaart.

Ruimte bij aktiviteiten

Bij een drietal activiteiten is ruimte voor uitbreiding. Opgave daarvoor kan tijdens het spreekuur, of telefonisch.

Kalligraffie

Bij Jan Teuwen bestaat de mogelijkheid de kunst van het schoonschrijven, oftewel kalligrafie, te leren.

Conversatie

Bij  conversatie Frans zijn er 7 deelnemers, de groep zit vol. Bij conversatie Engels is één persoon actief, dat is ook zo bij conversatie Duits. Er zijn plaatsen vrij voor deelnemers. Ook kan men  deelnemen aan conversatie Spaans.

Tekenen,Schilderen

Op woensdag is een groep aan het tekenen en schilderen in Buurhuis Kortfoort. Donderdags in het Zuidergebouw en op vrijdag in het Talentcentrum zijn ook groepen actief. Eventuele belangstellenden kunnen nog bij een groep geplaatst worden.

Kloosterwandeltocht zondag 12 april

De opbrengst van de wandeltocht, niet georganiseerd door het Maasland Gilde, gaat naar het Clarissenklooster in Megen, als bijdrage voor het onderhoud van dit monument dat stamt uit het jaar 1721.
Na afloop van de wandeltocht is de tuin van het Clarissenklooster tussen 14.00 en 16.00 uur te bezoeken. Tevens kunt u in het gastenverblijf van het klooster een diapresentatie zien over het leven van de Clarissen. Deze presentatie is om 14.15 en 14.45 uur. Bij de paters Franciscanen kunt u tussen 14.00 en 16.00 uur een rondwandeling maken door de “Hof van Lof”. Het kapelletje van ‘t “Heilig Bruurke” van Megen, naast het Franciscanenklooster, is de hele dag geopend voor bezoek.
Aanmelden voor de wandeltocht: Parochiezaal “St. Servatius” Kerklaan 2, 5366 AR Megen.
25 km: tussen 08.00 en 10.00 uur. 5, 10 en 15 km: tussen 09.00 en 11.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt: voor de 25 km, € 3,50, voor de 15 km, € 2,50 en voor de 5 en 10 km, € 1,50.
Informatie: tel. 0412 – 462172 of 0412 – 462965 en op de site www.toerismemegen.nl

Samen Actief is gestopt

Bij Samen Actief konden mensen bemiddeld worden die een of meerdere personen zochten om samen een leuke, educatieve, kunstzinnige of sportieve activiteit te ondernemen.
Sinds kort is er SamSam, een initiatief van Vivaan, MEE, RIGOM en AanZet.
SamSam richt zich op dezelfde doelgroep die het Maasland Gilde met Samen Actief wilde bereiken. Twee soortgelijke activiteiten (SamSam en Samen Actief) naast elkaar kunnen gemakkelijk leiden tot verwarring. Om die te voorkomen heeft voortzetten van Samen Actief door het Maasland Gilde derhalve geen zin en we zijn gestopt met het aanbieden van bemiddeling via Samen Actief.
Deelnemers die nog ingeschreven staan bij Samen Actief hebben we, als dat nodig is, hulp aangeboden bij een overstap naar SamSam.

Natuurwandeling 17 april

Natuurwandeling Groene Dijk bij de Gouden Ham
Deze wandeling staat onder leiding van onze natuurgids Toon Voets. Groene Dijk is een klein natuurgebied langs de dijk in het noordoosten van het recreatiegebied De Gouden Ham. We kunnen daar kennismaken met watervogels, een oeverzwaluwwand en het eerste
begrazingsproject in onze omgeving.
Startpunt: Parkeren langs de Munstraat (op eerste kruispunt na het pontje in Megen linksaf slaan). Postcode: 6629 KH nr: 12.

Algemene informatie natuurwandelingen

Het verzamelpunt voor alle wandelingen is de parkeerplaats voor het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 te Oss. Vandaar gaan we om 13.30 uur met gecombineerd vervoer naar de plaats van bestemming. De wandeling begint rond 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Wilt u op eigen gelegenheid direct naar de plaats van bestemming rijden, kijkt u dan op onze website voor verdere informatie.
U kunt zich aanmelden voor de wandeling bij het Maasland Gilde Oss. U kunt dit per e-mail doen, via de website, telefonisch of tijdens het spreekuur op donderdag.
De kosten van deelname bedragen voortaan € 2,50 per persoon.

Klik hier voor actuele informatie